Hjem Ideologi Multikultur «Sentral-Europa er kontinentets siste migrant-frie sone» -Viktor Orbán

«Sentral-Europa er kontinentets siste migrant-frie sone» -Viktor Orbán

342

I sin tale ved minnehøytiden for 61-årsdagen for Oppstanden i Ungarn 1956, uttalte landets statsminister at Sentral-Europa er kontinentets siste migrant-frie sone.

Faksimile

Med Sentral-Europa menes nok her primært de såkalte «Visegrad 4» (V4) -landene; Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn, som alle har nektet å underkaste seg den vanvittige masse-innvandrings ideologien forsøkt pålagt fra bl.a. sentral-ledelsen i EU og Berlin.

Denne ideologien er vanvittig, ettersom den har allerede har påført Europeere – Europas rettmessige eiere – enorme menneskelige kostnader i tillegg til massive økonomiske, og vil fortsette å gjøre det i overskuelig framtid.
Se:  Absurdistan Über Alles

Etter valget i Østerrike nylig, er det håp om at også Østerrike vil velge realisme og fornuft, og alliere seg med V4-landene.

 

Mer «kirke-banning» fra Viktor Orbán

I samme tale uttalte Orbán også blant annet:

..[Europeere] became fed up with this idea that globalization had to be accepted as an irresistible force..

In the 20th century millitary empires caused the problems. Now on the lee of the wave of globalization, financial empires have arisen.. ..this empire brought upon os the modern-day mass migration, the millions of migrants and the new immigration invasion..

..The reason we wanted and still want the European Union, is to have the assurance and means with which the European nations can defend their shared thoughts of their civilization..

  • «Europeere har begynt å bli lei av denne ideen om at globalisering MÅ aksepteres som en uimotståelig kraft«.
  • «I det 20. århundre forårsaket militære imperier problemene. Nå, i ly av globaliseringens bølge har økonomiske imperier oppstått.. ..Dette imperiet påtvang oss den siste tids massemigrasjon, millioner av innvandrere og den nye innvandrings-invasjonen.»
    (Som nok globalister og masseinnvandrings-tilhengere – enten det er av finansielle eller andre motiver – raskt vil stemple som «konspirasjonsteorier».)
  • Han er likevel fortsatt tilhenger av et EU, som antakelig er et «testament» til Ungarerne – og andre sentral- og øst-Europeere – sin kollektive hukommelse om tyranni, fra både Soviet-kommunismen som nevnt og fra Islam for noen hundre år siden:
    «Grunnen til at vi ønsket og ønsker fortsatt EU, er å ha sikkerheten og midlene som med hvilke de Europeiske nasjoner kan forsvare sine felles tanker om deres sivilisasjon.«

 

Kilder:

  1. Bild
  2. RT (Russia Today)
  3. AbcNEWS / AP

Se hele Viktor Orbáns tale med engelsk teksting fra Vlad Tepesblog:

ektenyheter