Hjem Løgn NasjonalSosialisme, annen Sosialisme, Kommunisme, Fascisme – er alle nære slektninger på «Venstresiden»

NasjonalSosialisme, annen Sosialisme, Kommunisme, Fascisme – er alle nære slektninger på «Venstresiden»

1672

Deres felles «mor» beskrives godt som «kollektivisme», i forståelsen av noen få – en liten elite, kanskje også med en enkeltperson markant på topp, som Stalin, Mao, Hitler, 3x Korea-Kim, Khomeini, Mussolini, Castro, Erdogan, Tito, osv. – som i utstrakt grad bestemmer hva hele folket (kollektivt) skal si og gjøre. Og helst tenke og mene også.

Og de er alle på «venstresiden» hvis man først benytter den alt for enkle, men utbredte venstre-høyre modellen. Her er imidlertid en variasjon som gir et noenlunde korrekt bilde. Som indikert har også «teokratismer» som Islamisme (Muhammedanisme) mye til felles med sosialismer og 1400 års empiri demonstrerer Islamisme som solid «kollektivisme» i forståelsen ovenfor:

Intens sosialistisk historie-revisjonisme etter WW2

I etterkant av 2. verdenskrig har imidlertid de øvrige sosialistiske miljøer utrolig nok klart å portrettere NasjonalSosialisme og Fascisme som noe helt annet enn andre kollektivismer, og i «familie» med de grunnleggende motsatte «individualismer» – Konservatisme og Liberalisme (Amerikanere sier gjerne «Classical Liberalism» eller «Libertarianism») som de fra før hadde plassert på «høyresiden».

Konservatisme og Liberalisme som Individualismer

Konservatisme og Liberalisme er individualismer i forståelsen av at hvert individ har et begrenset, men helt grunnleggende sett av umistelige rettigheter – som ingen andre kan sette seg over. Ikke engang om man er eller kontrollerer statsmakt og heller ikke med begrunnelse “felles beste” eller lignende – stor personlig (individuell) frihet og ansvar, begrenset/liten stat (mao. begrenset/liten makt over individet), etc.

Russel Kirk (1918-1994), lederskikkelse innen spesielt Amerikansk Konservatisme, refererer i stykket Burke and Natural Rights til blant annet dette sitatet fra Edmund Burke (1729–1797), bredt anerkjent som den filosofiske grunnlegger av Konservatisme.

Kollektivister er gjerne også svært opptatt av rettigheter, omtaler dem gjerne med store ord som Menneskerettigheter og lignende, men de konstruerer dem og utvider dem mer eller mindre etter eget forgodtbefinnende for å oppnå ønskede målsetninger. Som gjerne er mer makt over andre.

For Konservative og Liberalister er dette grunnleggende sett av rettigheter (på Engelsk ofte kalt «natural» eller «inalienable» rights), klart begrenset. Liberalister støtter seg gjerne på at de må være såkalt «Negative» og Konservative har gjerne knyttet dem til en høyere makt enn mennesket («Divine intent» – Gud).

Everybody is satisfied, that a conservation and secure enjoyment of our natural rights is the great and ultimate purpose of civil society;

and that therefore all forms whatsoever of government are only good as they are subservient to that purpose to which they are entirely subordinate.

Now, to aim at the establishment of any form of government by sacrificing what is the substance of it; to take away, or at least to suspend, the rights of nature, in order to an approved system for the protection of them . . .

is a procedure as preposterous and absurd in argument as it is oppressive and cruel in its effect.
–EDMUND BURKE

 

Historierevisjonisme – hvordan?

Denne historierevisjonisme har vært mulig også i «Vesten» – til tross for «Vestens» relativt høye nivå av ytringsfrihet og følgende frie debatt kombinert med tradisjon for observasjonbasert sunn fornuft – gjennom sosialisters økende og per i dag langvarige dominans i akademia/skoleverket, MSMediene, kulturlivet etc. samt byråkratiet som velger ut lærebøker til skolen, tildeler midler til NGO’er, kunstnere, medier etc. som tilhører og promoterer det ønskede narrativ.

Disse øvrige sosialister må ha forstått at deres «fettere» i NasjonalSosialismen og Fascismen var så diskreditert etter å ha iverksatt en verdenskrig med tilhørende massiv imperialisme/okkupasjoner og uhyrligheter, med Holocaust som det mest grusomme og umulige å forklare eller forsvare – også fordi det var såpass godt dokumentert – at de selv også ville bli forkastet og foraktet av alle som ble oppmerksom på den tette ideologiske forbindelsen mellom dem.

Med andre ord, skulle sosialister opprettholde håp om fortsatt betydelig innflytelse og etter hvert full sosialistisk maktovertagelse, måtte denne forbindelsen «røyklegges».

 

Røykteppet begynner endelig å sprekke opp?

Denne situasjonen har absolutt vært kjent og påpekt av en del tidligere, men har likevel vedvart. Flere gode bidrag i det siste tyder på økt fokus og derved mulighet til å rette opp dette som antakelig har vært nyere tids mest skadelige historierevisjon.

Størst tyngde internasjonalt får antakelig Dinesh D’Souza med sin bok The Big Lie. Den kan kjøpes fra bl.a. D’Souzas hjemmeside eller på Amazon.

 

Innholdsfortegnelse for resten av artikkelen:


 

Dinesh D’Souza knuser «Nasjonalisme» -argumentet hos Larry King

LARRY KING: ..One of the big concepts of Nazism was nationalism; Deutschland Über Alles, Germany is better than other countries, Aryan is better, that’s the opposite of the left in America.

 

DINESH D’SOUZA: Well it is true that nationalism was one of the features as you say of Nazism and or fascism generally but just remember that nationalism is much broader than that. I come from India.
Gandhi was a nationalist, Nelson Mandela was a ferocious nationalist who was a very attached to South Africa.. Fidel Castro was a nationalist, Che Guevara was a.. most of the anti-colonial leaders were nationalists, Stalin was a nationalist
who celebrated what he called Mother Russia

..so if nationalism equals fascism all these people would be fascist which they clearly weren’t.

 

KING: So you can be a nationalist on the left and a Nationalists on the right.

 

D’SOUZA: Absolutely and I don’t think it’s nationalism that’s what makes the left today fascist.
What makes the Left fascist is that when I go out to speak on the campus I will see masked protesters wearing black outfits carrying weapons who drive dissenting conservative speakers off the campus. These are people who are ready to use intimidation and force to prevent a point of view from being aired
that is never aired on the campus and now they call themselves anti-fascist Larry, but to me..

 

..they resemble Mussolini’s black shirts or Hitler’s brown shirts; they look like them, they talk like them, they act like them
and so therefore I conclude that these people in the name of anti-fascism are actually using fascist tactics.

«Blackshirts» much..? Fra DailyWire -artikkel

Denne gruppen kaller seg Phoenix John Brown Gun Club og bildet er fra deres «solidaritet-aksjon» med Phoenix AFA mot et Make America Great Again -rally:

Reddit post: AFA are literally The Brownshirts

KING: But they don’t win out, we have a vibrant left and a vibrant right in America and you’re not going to call Chuck Schumer a fascist.

 

D’SOUZA: No but I think that the.. I think that the ideology and the economic policy of fascism has always been on the left, let’s remember that
Hitler was a National S o c i a l i s t, he changed the name of the German Workers Party to the National S o c i a l i s t German W o r k e r s Party, Mussolini was a Marxist and a lifelong socialist,
so this whole concept that fascism somehow comes from the right is very misleading.
Fascism is the ideology of the centralized state.

 

KING: You’re saying Mussolini was a left-winger?

 

D’SOUZA:  I’m saying not only was Mussolini a left winger but Mussolini considered himself a left winger even the people who criticized Mussolini called him a left winger when Mussolini did his march on Rome in 1922 Lenin sent him a letter a telegram of congratulations, why; because Lenin understood that Mussolini was a fellow revolutionary of the left.


 

Forklaring på strid mellom Kommunister, NasjonalSosialister & Fascister

KING: But wasn’t Hitler and Mussolini violent opponents of communism?

 

D’SOUZA: Yes they were, but let’s remember that sometimes
ideologies that are quite similar get into very bitter fights,
remember Larry..

 

..the Catholics and the Protestants fought bitterly even though they’re both within the house of Christendom. The Shia and the Sunni will go and fight bitter battles even though they’re both within the house of Islam, so sometimes you can be on the same side of the aisle, but fight over power or minor doctrinal differences. Nevertheless the fact that.. Nazism and Fascism then and Socialism went to war, does not mean that they don’t have a lot in common.

 

NasjonalSosialistene fikk masse-sterilisering OG masseutryddelse -ideene fra progressive Democrats i USA

D’Souza, taler hos Young America’s Foundation:

The Nazis got there killing schemes, the euthanasia program and the forced-sterilization program, directly from American progressives..

 

..the common theme of these eugenicists is that there are useless people in every society and these useless people have got to be either exploited which you can’t do after slavery because you can’t force them to work, but if you can’t exploit them they should be killed. And if they can’t be killed even better would be to prevent them from being born in the first place. So the eugenicists in America came up with two schemes that they were partial to; most of them loved forced sterilization, that was their favorite scheme, but a minority of them favored euthanasia.

 

I want to emphasize; when they say euthanasia, that’s a euphemism because euthanasia actually means mercy killing; somebody who’s very sick and they’re in terrible pain and so that’s euthanasia.

 

The progressives weren’t talking about that kind of euthanasia, they were talking about finding people who are mentally retarded, physically disabled, ill or seen as very lower-class or uneducated «imbeciles» in their view, and they’re talking about just killing them!

 

And one California geneticist, Paul Papineau, said; «..we need lethal chambers..» his term «..to execute these people because there are a lot of them! You can’t kill them one by one, we need to.. kill them in chambers in which they are basically gassed..»

Now, this idea reached the eugenicists in Nazi Germany and they were like; this is great!
So in 1933 the Nazis implemented forced sterilization, hundreds of thousands of people were forcibly sterilized and then they implemented euthanasia gas chambers with carbon monoxide gas. This became the actual model for Hitler’s «Final Solution».

 

The «Final Solution» when the death camps used both carbon monoxide and Zyklon B gas, they were nothing more than an expansion of the euthanasia program and the same personnel who had been gassing people in the euthanasia camps were transferred to.. Auschwitz and places like that to administer the final solution to the Jews.

Now, all of this is so creepy I feel a little strange even talking about it, but it’s essential history because the American progressives who had contributed to this Nazi program,
how did they react to the idea that the Nazis were implementing their schemes? Answer; they knew about it and they loved it. They congratulated each other on their influence in shaping the German program. Margaret Sanger [også kjent som abort-forkjemper og uttalt beundret av bl.a. Hillary Clinton for (I alle fall) dette] was going around in the 30s giving speeches about how.. «..the Germans are getting ahead of us, they’re actually under.. they’re more progressive than we are, we need to copy them..»

 

An American eugenicist named.. Madison Grant got a letter from Hitler. He was super-excited so he goes to a fellow progressive and he goes; check this out my letter from Hitler! And that guy goes; wait right here, goes into his library, comes back out, produces his letter from Hitler!

 

So these are guys.. this would be like people exchanging congratulations among themselves.. Okay. This is the actual historical legacy of what we call progressivism. When people call themselves progressives; this is their history.

But after the war, after World War two, all of this became completely taboo and the progressives, who knew about, they knew that fascism is the ideology of the centralized state.

 

They knew that they had been in bed with Mussolini’s fascism and to a lesser degree even with Hitler’s Nazis.. after the war they go; «You know what, we have got to prevent people, especially young people from learning any of this, because if they do the Democratic Party is finished. The progressive movement is done. We will be so discredited that nobody will identify with us ever again.»

 

And then began a great cover-up scheme.
And by cover-up scheme, the way you cover things up in academia is you just don’t mention them. So in the media we talk about fake news.. I’m talking about fake scholarship. I’m talking about a cover-up scheme that basically says;
let’s essentially leave out of the record all the progressive complicity in fascism or Nazism and let’s try to move fascism from the left-wing column where it’s always belonged, let’s shift it into the right-wing column..

So now I want to fast forward to now..
And I want to ask.. because some people are gonna say; well Dinesh this is actually a very creepy and disturbing history, but the Democrats now are not the Democrats of the 30s. True they lionize FDR, they lionize Woodrow Wilson, they lionize JFK [John F. Kennedy] who was, who went to..
JFK went to Nazi Germany in the 30s. Had extremely nice things to say about Hitler! Had pretty nice things to say about Hitler in 1945 after the war, this is JFK, not as dad!

 

Again, you’d be hard-pressed to find all this in a textbook even though as I say; what I’m telling you is the undisputed facts of history.

 

Første steg var imidlertid å formellt segregere Jøder som «undermennesker». Det lærte de også fra USA Democrats

D’Souza intervjues på Rush Limbaugh Show:
(Det største av de konservative TalkRadio i USA, utskjelt og fryktet av sosialister, 3 timers daglig, konservativ vinklet radio, også tilgjengelig på Web/App/YouTube m.m.)

LIMBAUGH: The second example of the Nazis adopting leftist Democrat ideas, was that Hitler stole the whole idea of segregation from Southern Democrats. See what you think of this.

 

D’SOUZA: The Nuremberg [Nürnberg] laws were the laws that turn Jews into second-class citizens.

 

The senior officials of the Nazi Party get together to draft these laws, there was a transcript made of their meeting because they felt it was a momentous occasion; they were founding the world’s first racist state. And then one of the Nazis in the Justice Department who happened to have studied in America, basically told the Nazis;

 

«..not so fast, you can’t start the world’s first racist state because the Democrats in the American South have already done it! Because all the things we’re talking about; outlawing into marriage, segregation, discrimination, they already have these laws, they exist, so all we have to do..» he said «..is take the Democratic laws, cross out the word black and write in the word Jew and were home-free..»

 

..so the Nazis then began a detailed examination of the Democratic Party laws.

 

LIMBAUGH: So here’s the second example.. is that
Hitler and the Nazis studied the way Democrats segregated, discriminated against Native Americans and then African Americans..


 

Også «Lebensraum» – ekspandere Tyskland utover nabolandene i stedet for kolonier langt borte – ble inspirert fra «Jacksonian Democrats» i USA

LIMBAUGH: ..racism, segregation, all of this these were all Democrats back in the 1960s who were trying to violate civil rights and keep blacks out of universities. All those governors and Bull Connor the police chief turning the fire hoses on African American protesters and Martin Luther King.. they’re all Democrats.

And D’Souza is like many people in the right frustrated with this history revisionism. So he decided to write the book and do a movie about how it’s even worse than that and his first example here is how Hitler stole from the Jacksonian Democrats of the 19th century:

 

D’SOUZA: Hitler remembered that in the 19th century the Jacksonian Democrats, despite the existence of all these treaties with the American Indians, essentially decided to violate the treaties, throw the Indians off their land, drive them further west, so displace them, resettle that land and if any of the Indians remain, either kill them or attempt to enslave them.

 

And so Hitler goes this is a fantastic idea! I don’t need to go to India like the British, I’ll just conquer in Europe. I’ll throw the Poles off their land, the Slavs, the Eastern Europeans, the Russians.. We’ll resettle that land with German families and if any of the natives stay back, will enslave them.

 

So this notion, the historians call it Lebensraum which means living-space, but it’s basically German expansion in Europe. Hitler got the idea to do that from the Jacksonian Democrats of the 19th century.

 

LIMBAUGH: As we talked to him [D’Souza] about [this] I said; well is this just your interpretation? Are you looking at events that happened in America 19th century and then comparing events that happened in Europe in in the 1940s? Are you drawing a connection.. he’s;

 

«No no, the Nazis acknowledge this..» he said. The historical record is clear, they acknowledge .. the Nazis acknowledged where they quote-unquote learn this stuff and his point here was, that when he [Hitler] saw how the Jacksonian Democrats dealt with Indians.. Native Americans.. throwing them on the reservation, throwing them off, basically getting them out of mainstream circulation.. so [Hitler]; «hey this is a great idea!»

 

Nordiske bidrag til fornuften

Mer hjemlig har Danske Lars Tvede argumentert godt i saken hos Altinget, Svenske Tommy Hansson på egen blogg samt Ekte Nyheters egen redaktør Onar Åm, blant annet nylig i LibertyNation og på egen blogg Onarki tilbake i 2011.

Lars Tvede om Mussolinis og Hitlers tilknytning til sosialismer

I en artikel om fascismen i Enciclopedia Italiana fra 1932, redigeret af selveste Benito Mussolini, læste jeg eksempelvis følgende:
– ”Den fascistiske opfattelse af staten er altomfattende; uden for den kan ingen menneskelige eller åndelige værdier eksistere, endsige have værdi”.
– ”Vi kontrollerer politiske kræfter, vi kontrollerer moralske kræfter, vi kontrollerer økonomiske kræfter, derfor er vi en fuldstændig korporativ stat“
– ”Alt inden for staten, intet uden for staten, intet imod staten.“
– ”I betragtning af, at privat produktion er et nationalt anliggende, refererer virksomheder til staten for produktionens retning.“

Han [Mussolini] meldte sig i hvert fald som 17-årig ind i socialistpartiet, og da han året efter tog til Schweiz, skrev han til en ven, at det eneste, der klingede i hans lomme, var et par mønter og en ”medaljon af Karl Marx“. I Schweiz blev han så skribent for bl.a. bladene Arbejdernes Fremtid, Socialisternes Avantgarde og Proletariatet.

Det lyder ret socialistisk. Og da han senere vendte tilbage til Italien, blev han partisekretær for … socialistpartiet, samt journalist for to socialistiske blade, nemlig Klassekampen og Socialisternes Avantgarde. Han skrev også bogen ‘Trentino betragtet af en Socialist’, og i 1912 til 1914 var han chefredaktør på det førende kommunistiske dagblad Fremad!

Det var jo et kommunistisk blad, så var han socialist eller kommunist? Det ved jeg ikke, men borgerlig, konservativ eller liberal var han i hvert fald ikke – tværtimod.

Hitlers afsky for kapitalismen og liberalismen var lige som Mussolinis og Stalins, betydelig. I sin bog Mein Kampf beskrev tyskeren således kapitalister som ”grådige“, ”kortsynede“, ”brutale“ og dividendesultne“ – og liberale som ‘onde og slappe’.


 

NasjonalSosialistenes Rød-Grønne(!) alliance

..derfor indgik de [NasjonalSosialistene] i en tæt alliance med Tysklands stærkt romantiserede Blud und Boden miljøbevægelse, som argumenterede for blandt andet økologisk landbrug, naturmedicin, selvforsyning, traditionel tysk bondekultur og senere homøopati.

Blud und Boden optog nazisterne meget. Rudolf Hess medbragte for eksempel sin egen biodynamiske og vegetariske mad til politiske møder, og Hitler blev sent i sit liv selv vegetar.


 

Tommy Hansson om «Venstre»-demonstranter som applauderer Hitler-sitater

Det hävdas ofta, och givetvis med all rätt, att det finns ovedersägliga likheter mellan extremideologierna kommunism, islamism, nationalsocialism och fascism. Detta framgår med närmast parodisk klarhet av följande video, där en talare håller ett tal i en Trump-fientlig manifestation i Chicago tidigare i år och får dånande applåder och bifall från vänsterdemonstranterna för detta.
Talet är helt och hållet byggt kring Hitler-citat!

 

AFAscistene og medsammensvorne i MSMedier mobbet folk – også til selvmord

Wåg och hans AFA-kolleger samarbetade för ett par år sedan intimt samman med Robert Aschberg, Expressen och Aftonbladet när det gällde att hänga ut anonyma nätskribenter med misshagliga åsikter. Detta ledde i åtminstone ett fall till självmord och i flera andra till mer eller mindre förstörda liv och karriärer..


 

AFAscistenes massevold, vandalisme og plyndring

[G20 -møtet, Hamburg 2017] Enligt uppgift skadades 476[!!] poliser under kravallerna under det att avsevärt färre vänstermarodörer råkade illa ut på motsvarande sätt. ”Våldet och aggressionen mot polisen har nått en ny dimension”, konstaterade en polistalesperson enligt den tyska tidskriften Der Spiegel.


 

Rød-Grønne sosialister langt større trussel mot Svensk demokrati – enn NasjonalSosialister

Visst är det otrevligt med folk som hyllar Hitler och hatar judar, men låt oss vara ärliga – den svenska nazismen hotar inte på något sätt vår svenska demokratis grundvalar i tillnärmelsevis lika stor omfattning som extremvänstern i grönt eller rött gör.


 

Onar Åm i Liberty Nation: The Nazi Left

..after World War II, when the horrors of the Holocaust became widely known, the left understood that they would be finished if it ever became common knowledge that Hitler and Mussolini were collectivists, progressives, and socialists. Their solution was to rewrite history, placing the Nazis on the far right.

 

Their trick worked. The best progressive minds go into academia and politics, whereas the best conservative minds go into business. Marxists are therefore allowed to write the history books, unopposed by knowledgeable conservatives.

Consequently, Americans have been indoctrinated with the lie that racism is a fundamentally right-wing phenomenon and that Hitler was a purebred conservative. Honorable Americans have been apologizing for their beliefs ever since.


 

Se hvem som er mest opptatt av «rase-inndelinger» i dag!

Proving that the Nazis – National Socialists – were and still are left-wing is relatively straightforward.
During the Charlottesville march, neo-Nazis chanted “white lives matter.” Others railed against Jewish privilege when they screamed that “Jews will not replace us.” Everyone knows that Black Lives Matter is a far left movement, and that identity politics, in general, is a variation of Marxism, sometimes referred to as cultural Marxism. The far left is exceedingly concerned with «white privilege».

Why then does identity politics all of a sudden become far right when “black” is replaced with “white” and “white privilege” is replaced with “Jewish privilege”? It makes no sense unless you argue that whiteness is inherently right-wing, which is dangerously close to the way Hitler talked about Jews.


 

Hitler i tale fra 1927 – We are socialists

We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are determined to destroy this system under all conditions.

Hva med det Norske SozialDemokratische ArbeiterPartei? (NSDAP)

På sin blogg har Åm også skrevet om «samholdskraft-gate» i 2011 hvor daværende utenriksminister, nå partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, falt for et av kollektivisters – og ja, det er den «førende legning» langt inn i «SosialDemokratiet» – egne «favorittgrep», nemlig Skyld Ved enhver-retorisk-konstruerbar Assosiasjon.

 

«Guilty by Association» – ved enhver mulighet

Støre hadde nemlig brukt et uttrykk – «samholdskraft» – som Vidkun Quisling hadde brukt!!
..for over 70 år siden riktignok, men hva betyr nå det når man – skrekk O gru – har benyttet samme ord som en landsforræder!!

***

Skal man først på Skyld Ved Assosiasjon -krigsstien, gir tross alt hele slagord – som NasjonalSosialister, Kommunister og Sosialdemokrater har en del felles – en viss ideologisk pekepinn. Eksempel fra Åms artikkel:

det Norske SosialDemokratiske Arbeiderpartis valgplakat fra 1933

«Hand i Hand» med det Tyske NasjonalSosialistiske Arbeiderpartis valgplakat fra 1933

***

Utenriksministeren forstod imidlertid raskt forbrytelsens alvorlighetsgrad og gjorde – ifølge MSMedia – «lynrask retrett»:
STØRE: Dette var vi ikke klar over. Det er ikke aktuelt å ha et ord som kan misforstås. At dette ordet er blitt brukt sånn av denne mannen [Quisling], gjør at vi dropper dette begrepet..

Både MSMediet Aftenposten og Støre selv, ser ut til å ha ment at enhver er ansvarlig for å sjekke ethvert ord man benytter, med Google:
AFTENPOSTEN: Har du sett at det bare er å slå inn ordet i Google, så kommer Quisling opp på topp?

STØRE: Jo, men vi slo ikke opp i Google. Det burde vi gjort, det kan jeg godt si..

..det vil si til et par avsnitt senere hvor utenriksministeren ser ut til å ha fått et øyeblikks sunn fornuft:
STØRE: Nå har jeg brukt fem minutter på å forklare at Quisling har brukt ordet i en nyttårstale i 1941. Det kan ikke ha føringer for hvordan vi bruker ordet i 2011. Jeg godtar ikke parallellen, og derfor har jeg ikke noe utfyllende å si..

Men føringer fikk det.

MSMediet VG jakter alle «skyldige»:
VG: Hvem fant på å bruke ordet i Ap?

VG iverksetter også «ringerunde» til andre politikere, bl.a. Kristin Clemet fra Høyre og Civita, som tror. (iflg. VG) at Arbeiderpartiets har prøvd å oversette det danske ordet «sammenhengskraft».

Også mange offisielt borgerlige/på «høyresiden» -politikere har «solgt sjelen» til den herskende Politisk Korrekthet Über Alles og Clemet benytter (iflg. VG) sjansen til å assosiere litt skyld til innvandringskritikere:
CLEMET: Men i Danmark har sammenhengskraft i stor grad vært kodeord for innvandringskritikere. Det tror jeg ikke Støre var klar over..

«Sammenhængskraft» brukes ofte og helt ukontroversielt i Dansk samfunnsdebatt, i mer eller mindre samme betydning som Samholdskraft i Norsk språk.


 

Praktisert politikk er de beste beviser

Tolkninger av slagord og plakater kan godt være riktige, men særlig fellende «bevis» utgjør de knapt. Lengre (autentiske) ideologiske resonnementer er langt bedre. Men ingenting slår praktisert politikk.

Nasjonal Samling [Quislings parti] innførte også barnetrygden, og da Arbeiderpartiet kom til makten i 1945 vedtok de samme lov med nesten identisk ordlyd. De innførte universelle offentlige pensjoner (samme modell som Norge i dag har), og de nasjonaliserte fagforeningene.

Men de er jo demokratisk, og da er jo alt i orden! Folket bestemmer! Likevel sitter man igjen med en følelse av at det er noe som ikke stemmer helt. Sosialistiske regimer har en fæl tendens til å kalle seg demokratiske.

 

Ta det tidligere kommunistdiktaturet DDR for eksempel, Deutsche Demokratische Republik. Eller kommunistdiktaturet Nord-Korea, People’s Democratic Republic of Korea. Eller det tidligere kommunistdiktaturet Etiopia, People’s Democratic Republic of Ethiopia. Eller det tidligere kommunistdiktaturet i Yemen, People’s Democratic Republic of Yemen.


 

Historierevisjonistene forsvarer panisk Den Store Løgnen

Ved alle tegn til sprekker i fortellingen om NasjonalSosialister og Fascister som de eneste «onde» og det motsatte av dem selv, angriper Den Sosialistiske Inkvisisjon – umiddelbart!

***

«Charlottesville» eller «Charlottesville Violence» betegner nå vanligvis hendelsene der en Unite the Right demonstrasjon (rally) skulle protestere mot fjerningen av statuen av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

Sosialister og andre offer-rolle aktivister forlangte statuen fjernet fordi:
– Lee var millitær leder for de såkalte Sørstatene i borgerkrigen for ca 160 år siden
– – og disse Democrats -kontrollerte statene hadde da legalisert slaveri, hadde foregått (innen dette området) siden 1600-tallet og som ofte er oppgitt som hovedgrunnen for krig mot de Republicans -kontrollerte «Nordstatene», som ville forby slaveri.

***

 

Det så man nylig mot President Trump etter «Charlottesville» , da det oppstod alvorlige voldshandlinger mellom demonstrasjoner og mot-demonstrasjoner over flere dager, som inneholdt blant andre Ny-NasjonalSosialister, en av dagene ca 50 fra KKK (hele f e m t i !! ifølge selv CNN) og lignende ideologiske varianter,
samt andre varianter av sosialister, kommunister/ AFAscister og offer-rolle «mafiaen» BLM (de bedriver utvilsomt grov utpressing av samfunnet, mye basert på løgn og bedrag).

Mest alvorlig var naturligvis en person som kjørte en bil inn i en folkemengde og som ser ut til å være et bevisst terrorangrep av en NasjonalSosialist/-sympatisør (både dette spesifikt og hele «Charlottesville» -situasjonen er fortsatt under etterforskning). 1 ble drept og 19 skadet av bilføreren. Minst 15 andre ble skadet i andre situasjoner.

 

Trumps «forbrytelse» – Fordele både «gode og onde hensikter» til begge grupperinger:

TRUMP: ..but you also had people that were very fine people, on both sides. You had people in that group.. ..I saw the same pictures as you did. You had people in that group that were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park..

 

***

President Donald J. Trump viste seg i denne situasjonen også som den kloke, som evnet å se de sivilisasjonsmessige aspekter ved statue-fjerning og lignende, i et langt løp:

TRUMP: ‘..So this week it’s Robert E. Lee. I noticed that Stonewall Jackson’s coming down. I wonder, is it George Washington next week? And is it Thomas Jefferson the week after?
You know, you all — you really do have to ask yourself, where does it stop?..’

En journalist forsøker litt senere å underminere Trumps poeng:
‘..George Washington and Robert E. Lee are not the same..’

TRUMP: ‘..George Washington was a slave-owner. Was George Washington a slave-owner? So, will George Washington now lose his status? Are we going to take down — excuse me — are we going to take down — are we going to take down statues to George Washington?

How about Thomas Jefferson? What do you think of Thomas Jefferson? You like him?..’

Trump fikk tydeligvis et positivt svar for han fortsetter:
‘..OK. Good. Are we going to take down the statue? Because he was a major slave-owner. Now, are we going to take down his statue? So you know what? It’s fine. You’re changing history. You’re changing culture..’

Noen poengterte også likheten mellom disse historie-revisjonistene og islamister som «Islamsk Stat»:
‘..Country Music Hall of Fame member Charlie Daniels compared the removal of Confederate statues in the United States to Isis’ demolition of historical sites in Iraq and Syria.

«That’s what Isis is doing over in places … there were pieces of history that they didn’t like, they were taking them down,»..’

***

 

TRUMP: ..I think there’s blame on both sides..[ ]..you had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent, and nobody wants to say that, but I’ll say it right now.

 

You had a group — you had a group on the other side [den med AFAscister og BLM bl.a.] that came charging in without a permit, and they were very, very violent..

 

TRUMP: And you had people, and I’m not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally.

 

But you had many people in that group other than neo-Nazis and white nationalists.

OK? And the press has treated them absolutely unfairly.

 

Now, in the other group [med AFAscister og BLM bl.a.] also, you had some fine people, but you also had troublemakers and you see them come with the black outfits and with the helmets and with the baseball bats. You’ve got — you had a lot of bad — you had a lot of bad people in the other group…

 

Og i Norge nevner statsministeren «Ytre venstre» sammen med «Høyre-ekstreme(!)» og ny-NasjonalSosialister – Inkvisisjonen reagerer raskt!

I etterkant av at ca 60.. s e k s t i ..ny-NasjonalSosialister utførte en demonstrasjon i Kristiansand – og det uten å ha søkt politiet om tillatelse, nok som en konsekvens av at de ble nektet sin opprinnelig planlagte demonstrasjon i Fredrikstad, etter først å ha fått muntlig tillatelse fra politiet, ifølge flere MSMedier – skrev Statsminister Erna Solberg bl.a. følgende i et innlegg i Dagbladet

SOLBERG: Høyreekstreme og nynazister har mye til felles med ytre venstre eller religiøse ekstremister.

I løpet av få dager kommer fordømmelsene fra den ene etter den andre av sosialister, kommunister og kommunist-islamister i uskjønn forening på trykk, deriblant i kommunistaviser med «pressestøtte» på 40 millioner årlig (pr. 2017) av andre folks tvangsinnkrevde (skatt og avgifter) penger – inkludert sammenligninger med nevnte Trump og Charlottesville og da med svertende vinkling!

Fra Revolusjon.no:
‘..Tidsskriftet inneholder historisk stoff, marxistisk teori og analyse, kritikk og debatt. Revolusjon er Marxist-Leninistenes talerør..’

 

Hva skal man si, når til og med et erkjent kommunistisk nettsted, attpåtil med navnet Revolusjon(!), invilger seg rett til moralsk indignasjon??
Trikset er igjen historie-revisjon, bl.a ved hjelp av svært selektivt utvalg av fakta.

 

 

 

Alternative (sett av) fakta – forteller media og politikerne de viktigste?

Denne videoen viser tydelig, hvor dramatisk valg av hvilke fakta som presenteres og fokuseres, påvirker situasjonbeskrivelsen og dermed mottagerens oppfatning.

  • Alt.1 – Hvilke grupperinger utfører flest terror-angrep?
    (Hva er forresten definisjonen på terrorangrep og hvem har bestemt dette?)
  • Alt.2 – Hvilke grupperinger dreper og lemlester flest, skaper mest frykt, endrer samfunnet mest..?

 

Håpet får være at Erna Solberg har begynt å smuglese D’Souza.

***

 

 

ektenyheter