Foto: illustrasjonsfoto

8. September 2017 gikk gjelden i USA over 20.000 milliarder dollar (20 billioner). Dette er et historisk høyt nivå som bør bekymre alle. I 2017 kostet gjelden 303 milliarder dollar i året bare i rente, tilsvarende 7% av hele det føderale budsjettet.

Rentekostnadene er nesten tre ganger så høye som det føderale transportbudsjettet i USA. Selv om Trump-Administrasjonen ble satt in med løfter om å fjerne gjelde har både den republikanske kongressen og Trump-Administrasjonen satt frem planer som kommer til å øke gjelden videre.

Alle disse planene ignorerer den kronisk voksende kostnaden med offentlig pensjon, offentlig helsevern for de over 65 og offentlig helsevern for de som ikke har råd til forsikring. I 1970 kostet disse tre programmene 21% av hele budsjettet, mens i 2012 tok disse tre programmene 42% av budsjettet. I senere tid, 2010 så ble ACA – The Affordable Care Act (ObamaCare) lagt til som et fjerde program.

Før de som er unge nå kommer i en alder hvor de kan få bruk for pensjonen eller helsevernet for de over 65 så vil de tre første programmene alene ta mer enn hele budsjettet, noe som betyr at staten må låne penger for å betale alt det andre. Demokratene mener at å økte skattene på de rike er løsningen.

Selv om det for dem virker som en fin løsning for å betale for programmer de fattige bruker er det en urealistisk løsning. Hvis vi ser bort i fra skatteunndragelse, økonomisk vekst og andre faktorer ville en 100% skatt på alle de som tjener mer enn en million dollar ikke fjernet underskuddet i budsjettet.

Dette leder oss til den eneste løsningen: USA må bruke mindre penger. For å fjerne skrekksituasjonen trenger ikke de fire nevnte programmene å bli kuttet, men heller bare å bli senket i sin årlige vekst. Det fjerde programmet ObamaCare er kontroversielt og senket antallet fornøyde forsikringskunder fra 95% til 40%, samtidig som hele 85% var forsikret. Så om Obamacare ville blitt erstattet eller fjernet ville det ikke hatt noen skader på samfunnet.

Hva kommer til å skje?

Med den retningen vi ser nå vil politikerne mest sannsynligvis fortsette å bruke penger de ikke har. Dette vil gjøre at investorer fortsetter å miste tillitten til USA som igjen vil føre til lavere økonomisk vekst og igjen en økende gjeld som tar en større og større del av budsjettet. Før det til slutt sprekker.

I tillegg til dette holder andre land deler av USA sin gjeld. Den største kreditoren er Kina som holder rundt 8% av den amerikanske gjelden. Hvis dette tallet fortsetter å stige vil det gi Kina større makt over USA. Dette er neppe noe amerikanere ønsker.

ektenyheter