Foto: Fotocollage.

«Så lenge du ikke plager andre kan du gjøre som du vil»

Dagens presse er preget av kunnskapsløshet og ideologiske budskap fremfor relevant journalistikk. Ekte Nyheter gir en faktabasert motbalanse til dagens politiserte presse.

Vi tror på en minimalistisk stat som legger til rette for et fritt samfunn og som fungere som en garantist for vestlig tradisjoner, kultur og identitet.

Bærebjelken i Vesten er liberalismen, hvilket medfører troen på enkeltindividet, fornuft, ytrings- og tankefrihet og det frie markedet.

Vi anerkjenner at det er iboende forskjeller mellom kjønnene og mener dette ikke er noe samfunnet bør kjempe imot. Kvinners morsinsinkt er naturlig og menns maskulinitet bør ikke fornektes.

Vi ønsker en langvarig åpen debatt om spørsmålet om nordmenns og europeeres identitet i det 21. århundre. Det etablerte spekteret av holdninger til dette spørsmålet er nå begrenset til ulike tolkninger av multikulturalisme. Vi ønsker derimot en verden av mangfold, folk og kulturer. Norsk identitet og norske verdier må forankres som en felles konsensus og grunnleggende rett i vårt samfunn.

Norge har en arktisk tillitskultur som strekker seg helt tilbake til forrige istid. Selv om vi har fått mer komfortable liv er tillitskulturen fremdeles den definerende identiteten ved det å være norsk. Slik er det ikke i det meste av resten av verden, og dette er derfor verdt å bevare og beskytte.

Vi trenger et sunt forhold til patriotisme og kjærlighet til vårt eget land, så vel som ekte menings- og ytringsfrihet. Siden 68-revolusjonen har den politiske venstresiden dominert media og kulturlivet. Det er nå på høy tid at motstemmer til establishmentet kommer på banen og utfordrer det rådende metapolitiske paradigme.

Ulovlig innvandring må ikke bli normalisert. Vi ønsker en repatriering av alle kriminelle og ulovlige innvandrere. Ukontrollert fremmedkulturell innvandring ødelegger Europa og utvandring (fra Afrika) skader Afrika. Vi ønsker derfor frivillig utviklingsarbeid velkommen, for å bistå de landene som er rammet av krig og fattigdom. Vi mener at det fint går an å kombinere gjestfrihet, åpenhet og solidaritet med folk i andre land med bevaring av vestlige verdier og norsk egenart.

ektenyheter