Bullying
Foto: Illustrasjonsfoto

Den NRK-sponsede satiriske nettsiden 5080.no bryter loven om hatefulle ytringer ved å mobbe innvandringskritikere med dysleksi.

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. . . .

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres . . .  d) nedsatte funksjonsevne.»

Kilde: Lovdata, 5080.no

Mobbende tekst om dyslektiske innvandringskritikere
Faksimile / skjermdump fra 5080.no

ektenyheter