Foto: illustrasjonsbilde

Dagbladet påstår i sin lederartikkel i dag at innvandrere til Europa er velintegrerte. De viser til at en fersk meningsmåling viser at muslimer har «stor tillit til demokratiet.»

Det er ingen grunn til å betvile dette, men er dette det samme som at innvandrere er velintegrerte? Svaret er: det kommer an på hvem som spør.

Dersom du er sosialist og ønsker en stadig voksende velferdsstat og sosialistisk politikk herfra til evigheten er fremmedkulturuelle innvandrere, især muslimer, ekstremt godt velintegrert. 80% av dem stemmer nemlig rødt, og dette er et mønster som holder seg på tvers av generasjonene. Kort sagt, fra en sosialists synspunkt er de fremmedkulturelle bedre integrert enn disse fæle lokale europeerne på høyresiden som ønsker å frede lommeboka si.

Hvis du derimot ikke er sosialist og er en netto skatteyter (dvs. en typisk blå velger) fremstår fremmedkulturelle innvandrere som alt annet enn velintegrert, men som en kynisk strategi for venstresiden å jukse seg til sosialistisk flertall til evig tid og slavelegge alle på høyresiden ved hjelp av demografisk krigføring.

Dagbladet skriver også at innvandrerne har en større tillit til demokratiske institusjoner enn vertsbefolkningen, men problematiserer aldri dette. Kan det være at det er en grunn til at mange blir skeptiske til flertallsstyre når sosialister importerer sosialistiske velgere fra uland som får langt flere barn enn lokalbefolkningen? Kanskje grunnen til at skepsisen blant urbefolkningen til demokratiet er at noen fikser spillet slik at den høyreorienterte urbefolkningen kommer til å komme i kronisk mindretall om få år?

Mange på høyresiden har ennå ikke skjønt hva som står på spill. Folk tror dette handler om rase eller religion. Det har det ikke. Gjør dette enkle regnestykket:

La oss si at det i dag er ca 50% blåe og 50% røde velgere blant urbefolkningen i landet. Så endrer vi demografien slik at 20% av befolkningen er fremmedkulturelle. 80% av disse stemmer rødt, og har en tendens til å gjøre det i generasjoner. Med kun 20% fremmedkulturelle velgere har nå balansen endret seg fra 50/50 til 44% blått og 56% rødt.

Dette gjør det i praksis umulig for høyresiden å vinne et eneste valg. Og vi er få år unna at dette blir en realitet, ikke bare i Norge men i alle vestlige land. Vesten er en bastion av fred og frihet, hvilket er eksakt grunnen til at folk flykter fra korrupte, fattige sosialistregimer i hopetall. Problemet er at de som flykter hit bringer sosialismen sin med seg, og trekker Vesten ned i den samme søla de flyktet fra.

Spør deg selv: hvis alle vestlige land blir oversvømt av sosialister slik at kapitalismen og vestlig frihet faller her, hvilken trygg havn kan du flykte til? Dette er et spørsmål det haster for deg å begynne å ta stilling til for spørsmålet vil om få år begynne å bli svært aktuelt.

ektenyheter