Baby
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Det tyske De Grønne-partiet hadde på 80-tallet et politisk manifest hvor de foreslo å legalisere sex med barn, så lenge handlingene skjedde «uten vold eller trusler».

Politikeren som stod ansvarlig for manifestet, Jürgen Trittin, har hatt ministerposter og ledende roller i partiet frem til idag.

Forslaget lå i deres manifest i mange år, men Trittin bortforklarer det hele med å si at det var en glipp – at de hadde inkludert oppfordringer fra såkalte LGBT-pressgrupper uten å lese dem nøye nok.

Deres program fra 1980 side 39.

«Die §§ 174 und 176 StGB sind so zu fassen, daß nur Anwendung oder Androhung
von Gewalt oder Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses bei sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind.»

Det vil si at de vil begrense disse paragrafene som dreier seg om seksuelt misbruk av barn til å kun omfatte tvang, men ikke samtykke.

Kilder: Der Spiegel, The Telegraph

 

ektenyheter