Foto: Ilustrasjonsbilde

Piratpartiet er ikke et ideologisk parti, men har én sak som binder dem sammen: de liker å piratkopiere. Dette tiltrekker seg alt fra kommunister som er motstandere av all form for privat eiendomsrett til libertarianere som har en teori om at kun materie kan legitimt eies. I tillegg til de ikke-ideologiske som kun liker å forsyne seg av andres åndsverk uten å betale for det, selvsagt.

På grunn av det ideologiske mangfoldet har det vært mye strid internt i partiet. (For stort mangfold er som kjent ingen styrke) De har likevel klart å stille lister i et flertall av fylkene og med bakgrunn i deres felles interesse for teknologi og informasjon utgjør dette en viktig del av deres plattform. Basisen for partiet er det de kaller «piratkodeksen.»

«Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.»

Viktigste saker

Piratpartiet ønsker å ta i bruk elektronisk teknologi til å bevege seg i retning av et mer borgerengasjert demokrati, altså i retning direktedemokrati. De er sterke tilhengere av personvern og ønsker å stoppe all statlig masseovervåkning, og er tilhengere av nettnøytralitet. Innen velferdsstat vil de innføre borgerlønn.

De ønsker også å lage et moderne regelverk for kryptovalutaer og anonyme digitale penger slik som Bitcoin. Piratpartiet ønsker også en folkeavstemning rundt EØS-avtalen.

Tidligere presentasjoner:

Rødt, Alliansen, Helsepartiet, Liberalistene, Kystpartiet

 

 

ektenyheter