Soviet flag
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Kanadiske foreldre samler seg i protest mot en ny totalitær barnevern-lov som teknisk sett gir hjemmel til å kidnappe barn som ikke får kjønnsskifte-behandling.

Bill 89 er en svært langtekkelig, unødvendig langt definert lov som svært få har tålmodighet til å lese i sin helhet. Bekymrede foreldre og ansvarlige journalister fant dog raskt ut hva loven faktisk gir hjemmel til, og spesielt Rebel Media har vært svært på hugget med å skape en folkebevegelse mot loven.

Loven er ekstra kontroversiell i lys av følgende:

– Flere nord-amerikanske offentlige skoler – som mange foreldre blir strukturelt tvunget til å bruke pga høye skattetrykk – anmoder lærerne om å lære barn om kjønnsfluiditet, samt omskolere barn som bruker biologisk korresponderende pronomener om andre barn («ham» om en gutt, etc).

– Loven pålegger barnevernet å overlate barnets omsorg til en familie/institusjon som er minst mulig restriktiv med tanke på «barnets beste», noe som er åpent for mye skjønn, og kan inkludere barnets (tillærte) ideer om kjønnsskifte.

– En amerikansk mor opplevde at hennes 15 år gamle sønn fikk  hjelp av skolen til å begå kjønnsskiftende hormonbehandling uten at hun kunne intervenere med loven på sin side.

– Hjernen er ikke fullt modnet før tidligst i midten av 20-årene.

«Progressive» sider som Buzzfeed og Vice håner opprøret, og kaller det hysteri, uten å tilbakevise påstandene på annet vis enn å sitere angivelige eksperter som sier at det ikke er noe å bekymre seg for. Den nysgjerrige leser kan selv lese loven og verifisere at dette er helt reelt.

Parentetisk kan det også nevnes at loven gir urbefolkningen sær-beskyttelse til å oppdra barna i sine egne tradisjoner, i motsetning til majoriteten av befolkningen.

ektenyheter