Huwhite woman
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

55 % av europeere vil ha total innvandringsstopp fra land som i hovedsak er muslimske. 25 % er usikre, og kun 20 % svarte at de er imot dette standpunktet.

Dette står i sterk kontrast til mainstream medias narrativ om at dette er et isolert, sjeldent standpunkt som kan kun finner i små, ytterliggående miljøer.

Kilde: The Royal Institute Of International Affairs

ektenyheter