Hver mandag henter vi fram en europeisk kunstskatt fra historiens mørke havdyp. Her er Ukens Kunstperle #12!

Da jeg så dette motivet tenkte jeg at det måtte være fra Inferno, for det skremte meg med sitt dragsug inn mot lyset. Det ga meg en umiddelbar assosiasjon til døden.

Men dette er den høyeste himmelen, Empyrean. Og ironisk nok betyr Empyrean “i ilden” på gammelgresk. Men dette er altså ikke helvete. Selvom vi befinner oss i ilden.

Empyrean er en hvit rose av ild. Er dette et bilde på en annen type død enn den fysiske?

Gustave Doré, Celestial Rose, 1868

All form for sosialisering innebærer elemementer fra Infernoet, altså begjæret. Vi kommuniserer med hverandre for å tappe hverandre for krefter, penger, bekreftelse. Uten samhandling mellom mennesker eksisterer ingen laverestående lyster.

Men straks man er alene er det som om en ny nytelse åpenbarer seg. Å hvile i forglemmelse er virkelig som å transformeres til en hvit rose med et strålende sentrum.

ektenyheter