Goolag

Saken om den sparkede Google-ingeniøren James Damore og hans manifest går nå viralt, men saken misrepresenteres forutsigbart nok i venstrevridde medier. Vi gir deg det objektive sammendraget.

Til tross for Googles minoritetsprogrammer som er spesielt tilpassede det formål å få flere kvinner og «utsatte minoriteter» inn i bedriften – som delvis kan være motivert av å etterfølge amerikanske «anti-diskrimineringslover» – er det ikke et perfekt 1 til 1-forhold mellom Googles andel av svarte, kvinner, palestinske transkjønnede feminister, etc og andelen i den øvrige befolkningen. Det er f.eks. flere menn, øst-asiatere og hvite i Google enn den korresponderende andelen i befolkningen generelt.

Damore nevner i manifestet at en naturlig forklaring på dette kan være generelle biologiske forskjeller mellom folk som er vitenskapelig beviste, og at venstresiden ofte har et bias som får dem til å benekte biologiske forskjeller, noe som fører til at de dermed må innbille seg at «misrepresentasjon» forårsakes av irrasjonell jobbdiskriminering på basis av trivielle trekk, som hudfarge og kroppsdeler.

Damore fraråder dermed å diskriminere etter rase og kjønn i ansettelser kun for å «hjelpe utsatte minoriteter» (noe som vil føre til tap for enhver bedrift).

Samtidig foreslår han måter Google kan bli mer inkluderende for underrepresenterte grupper på, blant annet kvinner, med den hensikt å utnytte kapasiteten de har. Han nevner blant annet at par-programmering kanskje kan gjøre kvinner mer komfortable på arbeidsplassen, og at Google dermed kan dra større nytte av evner som kvinner generelt sett kan være bedre på, f.eks. frontend-design.

Intellektuelt mangfold

Damore etterlyser også mer intellektuelt mangfold, noe som ironisk nok ikke er interessant for de som skriker høyest om «mangfold», til tross for deres mantraer om at hudfarge og kjønn er helt trivielle faktorer, og dermed logisk sett må være langt mindre viktige i mangfoldet enn ideer er.

ektenyheter