Foto: Skjermdump faktisk.no

Faktasjekk er viktig og behovet for en slik tjeneste eksisterer. Problemer oppstår når faktasjekkerne ikke grundig nok tar hensyn til sine egne tidligere utsagn og påstander før de hopper til konklusjoner.

VG, Dagbladet og NRK skal med sitt initativ “Faktisk.no” faktasjekke påstander som spres i media og sosiale medier.
Nylig ble det gjort en faktasjekk på påstanden “Gro Harlem Brundtland er en nullskatteyter”, hvor Faktisk.no konkluderte med at “denne påstanden er direkte gal”, og stemples dermed “Faktisk helt feil”

Dette er noe problematisk, fordi mediene bak Faktisk.no er de som tidligere har gått hardest ut og omtalt Gro som en nullskatteyter i tidligere saker. Faktisk.no har selv tatt med lenke til egne saker i faktasjekken, og skriver

I 2008 avdekket VG at den tidligere statsministeren ikke betalte skatt av pensjonen på nesten 700 000 kroner verken til Norge eller Frankrike

og følger man lenken til saken kan vi lese følgende:

Overfor VG innrømmer Brundtland at både hun og ektemannen Arne Olav Brundtland er nullskattytere av sine pensjonsinntekter, og ikke skatter av dem hverken til Norge eller til Frankrike

At en slik påstand holdes i live den dag i dag er helt deres egen feil. Å da lage faktasjekk i etterkant og kritisere Document.no for påstanden, uten å kritisere egne tidligere påstander og omtaler, er i seg selv kritikkverdig.

Selv om påstanden er feil på det nåværende tidspunktet, kan man her forstå at mediene bak Faktisk.no selv har bidratt til å bygge opp under dette, i klartekst.

Kilde:
Gro Harlem Brundtland oppholder seg til daglig i Nice og er nullskatteyter

ektenyheter