Børsmarkedet i USA har på en kort periode opplevd en stor vekst som legger opp til en verdi på $4,000 milliarder. Denne veksten går rett tilbake til amerikanere gjennom høyere lønninger og nye jobber.

Industriene som har opplevd stor vekst:

Teknologi:

Banker:

Helsevern:

Detaljhandel:

Grunnen til at USA har opplevd en slik stor vekst er begrunnet med en ny økonomisk optimisme som slo til etter valget i USA.

Dette kan begrunnes med løftene fra den nye Trump-administrasjonen om å fjerne regulering, senke skatter, investere i infrastruktur og »fix trade ». Hvis ikke noe av dette skjer så vil markeds optimismen sannsynligvis falle igjen.

ektenyheter