Foto: illustrasjonsbilde

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti. De ønsker å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet. De bygger på kristne, demokratiske og økologiske prinsipper, og ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets utvikling og trygghet.

Viktigste saker

Kystpartiet ønsker å bevare bygdene gjennom å sikre arbeidsplasser i distriktene. De ønsker å begrense og kontrollere migrasjon over landegrensene. Rent praktisk betyr dette nei til EU, Norge ut av EØS og Schengen, og nei til handelsavtalene TISA, TTIP, TPP, ISDS og BIT. Disse skal erstattes med enkeltavtaler med WTO frihandelsrammeverket i bunn. Kystpartiet er også i mot at Norge selges bit for bit. Naturresursene tilhører det norske folk.

Andre saker

Kystpartiet er solid forankret i den sosialdemokratiske tradisjonen, og ønsker en blandingsøkonomi med et sterkt privat næringsliv.

Tidligere presentasjoner:

Rødt, Alliansen, Helsepartiet, Liberalistene

ektenyheter