Hjem Politisk vold Påstand: Dødelig og lemlestende terror ER overveiende Islamsk/Muslimsk – Nytt forsøk

Påstand: Dødelig og lemlestende terror ER overveiende Islamsk/Muslimsk – Nytt forsøk

383
Islamic terror vs other

Påstandene om hva som er fakta angående sammenhengen mellom terrorisme og Islam – som naturligvis manifesterer seg gjennom Islams medlemmer dvs. Muslimer/Muhammedanere – har vært mange og sterkt sprikende.

Politiske videoer -initiativet «IDÉKAMP» har nå levert et innlegg i saken.
IDÉKAMP’s hovedargument synes å være, at terrorisme som er planlagt eller også utført der størst mulig drepte og lemlestede er del av målsetningen, må veie langt tyngre enn terrorisme som er planlagt (eller også utført) for å skremme/skape oppmerksomhet/øve politisk press osv. med lite/bare tilfeldig/eller ingen tap av menneskeliv.
Eksempler på sistnevnte er rent skadeverk, bombeaksjoner der terroristene selv varsler tidsnok til å evakuere og lignende, som hvert fall i noen benyttede terrorisme-statistikker ER tatt med.

Se og vurder selv:

Kan dette – for mange av oss selvinnlysende – poeng fra IDÉKAMP og de som tidligere har argumentert det samme, nå endelig trenge inn hos Norges og Europas makthavere som hittil har hatt særdeles «tungt for det» – det inkluderer både MSMedier, «akademia/ekspert-eliter» og «kultur-eliter» så vel som nasjonalforsamlinger og regjeringer – og endelig bli en ukontroversiell forutsetning i de relaterte, offentlige debatter?

 

En digresjon

..noe lignende som at det at masseinnvandringen til Vesten genererer enorme økonomiske tap, etter stadig flere undersøkelser som ikke kan «rasist-bortforklares» (Brockman I, Brockman II, Nasjonaløkonom Tino Sanandaji m.fl. ), nå endelig kan se ut til å begynne å sige inn:

Samt at det ikke blir lønnsomt med tiden heller (2. 3. generasjon osv.):

 

..eller kanskje ikke:

 

Nuvel, tilbake til terrorisme

Hvis det imidlertid er slik at nevnte makthavere egentlig ikke HAR så forferdelig «tungt for det», men faktisk er og har vært innforstått med omfang og utviklingen i omfang av Islam-relatert terrorisme – som altså selvinnlysende ikke utføres av blekket i Islamske tekster, men av mennesker som bekjenner seg til dem – og derved at den omfattende delvis bagatellisering, delvis direkte kamuflering, delvis ren fornektelse av dette overfor offentligheten er bevisst – av ubegripelige og uansett forkastelige grunner – så nytter naturligvis ingen argumentasjon overfor DEM.

Håpet da må være at tilstrekkelig av «Vi, Folket» («We The People» som de sier på dialekt), evner å rive seg løs fra makthavernes «hjernevask» – som i stor grad og lenge har foregått gjennom massiv og vedvarende propaganda i nettopp MSMediene, skoleverket/akademia og ulike kulturscener (fra pop-artister til skuespillere, komikere osv.) – og enten skifter dem ut eller øver nok press på dem til at de snur om.
I Norge kommer neste konkrete mulighet allerede i September!

 

Som nevnt har påstandene vært mange og sprikende. Noen flere eksempler som synes å konkludere lignende som IDÉKAMP:

 

Noen eksempler som vektlegger andre, «Alternative Fakta» som grunnlag for mer eller mindre motsatt konklusjon:

ektenyheter