Den 29. juni skriver Dagsavisen at gruppen Identitærbevegelsen som besøkte vårt ytringsfrihetskonferanse i slutten av mai er «høyreekstreme.» Da vi inviterte Martin Sellner til vårt arrangement var det etter en nøye vurdering, der hvor vi konkluderte at denne organisasjonen er moderat og midt i det politiske sentrum i Europa. Dette vet vi fordi en meningsmåling fra tidligere i år viser at over halvparten av EUs befolkning støtter de politiske standpunktene til Identitærbevegelsen, mens kun 20% er imot.

Les også: Intervju med Martin Sellner, leder for Identitærbevegelsen i Østerrike

Er halvparten av EUs befolkning virkelig «høyreekstreme»? De fleste land i verden er langt mer restriktive på innvandringspolitikken enn det EUs befolkning er. Identitærbevegelsen har et syn som er delt av det store flertallet i de fleste land i verden. Er hele verden «høyreekstrem»? Eller kan det tenkes at det er Dagsavisen som er venstreekstrem, og som stempler alt til høyre for Mao for «høyreekstremt»?

Mao er for øvrig mannen som oppfant begrepet «politisk korrekthet». Dagsavisen befinner seg altså i meget tvilsomt selskap.

Videre skriver Dagsavisen at de identitære vil «hindre redningsaksjoner». Dersom Dagsavisen hadde vært opptatt av å rapportere nyheter og ikke være et propagandaredskap for ytterliggående politiske krefter, ville de fått med seg at de såkalt humanitære organisasjonene tjener store penger på å assistere menneskesmuglere. Investormagasinet Gefira har dokumentert at disse driver skytteltrafikk mellom Sicilia og Libya. GPS-tracking viser at båtene i mange tilfeller legger seg mindre enn en kilometer utenfor Libyas kyst for å «redde» migranter.

Migrantene er ikke syriske flyktninger. De er i stor grad unge arabiske og vest-afrikanske menn i militær alder på jakt etter bedre økonomiske muligheter i Europa. Denne menneskesmuglingen har fått pågå helt åpenlyst og med indirekte støtte fra EUs myndigheter.

Les også: Er Identitærbevegelsen Europas førstelinjeforsvar?

Identitærbevegelsens Greenpeace-lignende aksjon i Sicilia var ifølge dem selv en måte å demonstrere at lovbrudd både blir indirekte assistert og tolerert av EU. De lyktes med dette fordi de fikk avslørt svindelen: EU klarer angivelig ikke å stoppe en helt åpenlys menneskesmugling som selv amatører klarer å følge med på, men de har mer enn nok ressurser til å stoppe de som forsøker å hjelpe EU med å håndheve EUs egne innvandringslover. Handlingene viser at den ulovlige innvandringen er en villet politikk – som både er i strid med EUs eget regelverk og hva EUs egen befolkning ønsker.

Dagsavisen gjør seg altså til redskap for falske nyheter, i stedet for å gjøre den samfunnsoppgaven de som enhver etisk presse er forpliktet til å gjøre: å være en fjerde statsmakt som utfordrer den rådende makten og holder den ærlig.

NB: Denne artikkelen ble først sendt inn som leserinnlegg til Dagsavisen. Ekte Nyheter fikk ingen svar, ikke en gang et avslag.

ektenyheter