Voldtekt-kakediagram, sør-afrika, lichtenstein

Om du sammenligner et stort antall tilfeldige sør-afrikanere med like mange lichtensteinere, vil det være omtrent 1800 sør-afrikanske voldtektsmenn for hver lichtensteinsk voldtektsmann.

Regnestykket er regnet ut som følger:

37,4% av sør-afrikanske menn innrømmer i en undersøkelse fra Medical Research Council at de har voldtatt noen. Som et konservativt estimat runder vi dette ned til 3700 pr. 20.000 (20.000 siden menn er ca halve befolkningen).

Fra 2003 til 2010 var voldtektsraten i Lichtenstein på sitt høyeste i 2010 med 10,4 pr. 100.000 innbygger, trygt avrundet til 2 pr. 20.000, konservativt avrundet til èn 1800-del av det sør-afrikanske antallet.

Noen forbehold

Man kan selvsagt påpeke at ikke alle voldtekter blir anmeldt, og at Lichtenstein-raten derfor kan være litt lavere enn realiteten. Utvalget i MRCs sør-afrikanske undersøkelse burde også vært høyere og bredere for å oppnå en mindre feilmargin.

På den annen side er det naturlig å tenke at mange sør-afrikanere som faktisk er voldtektsmenn ikke vil innrømme det i en undersøkelse, i frykt for at det er en felle fra myndighetene. Dette, i likhet med at hvite sør-afrikanske menn sannsynligvis voldtar mindre, er mekanismer som kan medføre at Sør-Afrika-tallene er kunstig lave. Det er også godt tenkelig at samme gjerningsmann har stått bak flere av voldtektene i Lichtenstein.

Den sør-afrikanske statistikken stemmer nokså bra med antall kvinner som sier de har blitt voldtatt, oppgitt i samme artikkel, når man tar høyde for at gjengvoldtekter er vanlige i Sør-Afrika.

Med andre ord, selv om tallet vårt ikke er helt presist, er det trygt å si at det er i nærheten av sannheten, og at dette er noe statistikerne bør forske mer på om de ønsker å gi befolkningen livsviktig informasjon.

ektenyheter