Ekte Nyheter regnbue homo lgbt

Den selvutnevnte politisk korrekte venstresiden har lenge skjøvet bl. a. homofile foran seg med sin identitetspolitikk. Grepet venstresiden har hatt om spesielt de homofile har nå begynt å glippe og det er den senere tiden vært flere desperate forsøk på å beskylde aktører på høyresiden, både alternative og etablerte for homofobi på urettmessig og tidvis direkte løgnaktig grunnlag.

Historisk sett har homofile blitt utsatt for undertrykkelse i vestlige land, f.eks var homoseksuelle handlinger mellom menn forbudt inntil 1972 i Norge. Homoseksualitet var også i en periode etter 1687 straffbart med døden i Norge, men det foreligger ikke bevis på at slike straffer har vært utført, og homofili har vært omtrent fraværende fra skandinaviske rettsdokumenter. Etter endringer i ekteskapsloven fra 2009 ble homofilt partnerskap likestilt med heterofile ekteskap og homofile fikk rett til å adoptere barn, samt lesbiske fikk rett til assistert befruktning.

Tilsvarende liberaliseringer har funnet sted i flere vestlige land inkl USA og også noen land utenfor Vesten.

Verdenskart over lovgivningen for likekjønnede ekteskap og homoseksualitet. Modifisert etter dette arbeidet, lisens under CC BY-SA 3.0.

En skulle da tro at venstresiden ville slutte å fokusere på denne saken siden de fleste av urettferdighetene mot homofile i vår del av verden er fjernet eller er i ferd med å fjernes, og slik er det nok flere som tenker. Men det er også en trend i motsatt retning: For å fortsatt kunne bruke de homofile som et våpen mot høyresiden, finner folk på venstresiden på stadig mer absurde beskyldninger om angivelig homofobi på høyresiden, samt omdefinering av homokampen til å inkludere andre saker.

I Norge så vi et eksempel på dette her i 2013 hvor Anette Trettebergstuen (Ap) advarte mot at en blåblå regjering ville føre til tilbakeskritt i homokampen. Dette ble kontret av Per Sandberg (FrP) som svarte at «homofile har ingen verdens ting å frykte med en ikke-sosialistisk regjering», noe det bør være vanskelig å si seg uenig i fire år senere.

Denne kritikken har også rammet Ekte Nyheter i forbindelse med vårt arrangement «Den nye politiske virkeligheten» fordi representanten Martin Sellner for Identitærbevegelsen deltok som taler. Demonstranter sto utenfor med regnbueflagg og grove løgner ble fremsatt av både homofile interesseorganisasjoner og Rødt om at «Identitærbevegelsen ønsker et samfunn uten homofile», til tross for at Sellner selv har sagt rett ut at han mener homofili er et personlig valg han ikke legger seg opp i (@ 4:15) og at Ekte Nyheter konsekvent har forsvart homofile. Også Robert Timm i Identitærbevegelsen har forsvart homofile offentlig (@ 4:40).

Noe av grunnen til disse løgnene er nok ren, skjær latskap og at venstreradikale og homofiles interessegrupper ikke har giddet å sette seg inn i hva et økende antall aktører på den nasjonalistiske og alternative høyresiden mener i 2017. Samtidig er det grunn til å tro at det hersker en viss panikk på den politiske venstresiden for grepet de har om de homofile:

Saken fortsetter under bildet.

Jack Donovan. Foto av Zachary O. Ray, lisens under CC BY SA 4.0.

Milo Yiannopoulos, foto av Kmeron, lisens under CC BY 2.0

LGBT-plakat som oppfordrer til bevæpning etter Orlando-terroren.

Kombinasjonen av at høyresiden i Vesten er blitt mer homoliberal og at det også forekommer trusler fra jihadister og andre homofobe innvandrergrupper mot de homofile er sannsynligvis en av flere årsaker til at homofile trekkes mot nasjonalistiske og konservative grupper og partier. En annen årsak er også at det er ikke noe økonomisk interessefelleskap mellom homofile menn og kvinner, særlig radikalfeminister på venstresiden, siden velferdsstaten i praksis er en gigantisk overføring av penger fra menn til kvinner.

Alternativt regnbueflagg som skal fremheve «antirasisme» i homosaken.

Dette har begynt å gi desperate utslag: Nylig ble Pride-paraden i Los Angeles gjort om til en «Resist»-marsj mot Donald Trump og det er skrevet bekymringsfulle artikler om alt-rightere som Jack Donovan. Nylig har det også vært kontroverser rundt et «redesignet» regnbueflagg hvor en brun og en svart stripe skal understreke det «antirasistiske budskapet» hvor da særlig hvite homofile menn har uttrykt misnøye over at rasekonflikter blandes med homosaken.

Konklusjonen er at også homofiles rettigheter, i likhet med mange andre politiske spørsmål, nå er blitt tydeligere polarisert etter andre skillelinjer enn en høyre-venstreakse. Det finnes helt klart homofobe elementer blant bevegelser som omtales som «høyreekstreme», f.eks Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Samtidig har det historisk eksistert en god del homofobi hos stater som tidvis har inspirert venstresiden i Vesten. Fidel Castro sendte f.eks homofile i konsentrasjonsleire og at homofili var kriminalisert i bl.a. deler av Sovjetunionens og DDRs historie. Dette, samt unnlatelsessynder overfor homofiles sikkerhet i kjølvann av masseinnvandringen til Vesten har ikke venstresiden blitt konfrontert med så lenge de har hatt et grep om media. Alternative medier undergraver dette og vil være en medvirkende faktor i at frontene i homokampen redefineres ytterligere fremover. Ekte Nyheter vil fortsette å følge denne saken med stor interesse.