Hver mandag henter vi fram en europeisk kunstskatt fra historiens mørke havdyp. Her er Ukens Kunstperle #3!

I dagens feminist-gjennomsyrede samfunn er det ingen yrker som lider mer enn det historiske kvinneyrket prostitusjon. I Middelalderen derimot var de organiserte i fagforeninger og opptrådte for folkemassene på visse helligdager.

«Få vet at senmiddelalderens prostituerte grunnla moderne kvinneidrett.» – Nils Johan Ringdal (1997), Verdens Vanskeligste Yrke, Cappelens Forlag.

Tittelen på motivet kan oversettes til «Ujevnt Par» og skildrer hvordan prostitusjonen får ting til å skje, som ellers ikke ville skjedd.

Kunstneren Hans Baldung var elev av den mer kjente Albrecht Dürer og levde på en tid der det ikke fantes forsøk på å skjule eller å bekjempe prostitusjon, annet enn i nedgangstider, da gledespikene ble syndebukker.

Hans Baldung Grien, Couple Mal Assorti, 1507

Ingenting tyder på at dette ujevne paret hverken skammer eller vegrer seg for sin handling. Vi tenker ofte på Middelalderen som preget av kritsten skam-følelse og at vi nå er frie fra dette. Pølsevev.

ektenyheter