Nå som Trump-administrasjonen kommer nærmere og nærmere å få ferdigutviklet helseplanen sin, så begynner skattekutt å bli en av de forventede realitetene før høsten. Trump sitt ønske for bedriftskatten er å sette den ned fra 40-15% på det føderale nivået. Dette er noe som har fått stor kritikk fra norsk media, NRK hevder at denne skatteplanen vil øke den amerikanske gjelden med 77.000 milliarder kroner over en tiårsperiode.

Er dette realitet? For å utforske dette, er det noen punkter som må legges til. Studien NRK viser til regner bare ut skattekuttet direkte uten å ta inn nye arbeidsplasser som blir skapt, skatteunndragelsesreduksjoner, eller vekst i andre sektorer. For eksempel hvis folk sitter igjen med høyere lønninger så vil de igjen bruke disse pengene, noe som gjør at pengene kommer tilbake gjennom salgsskatt. NRK-studien ignorerer alt dette.

Til tross for at studien NRK siterer fra er veldig ensidig og er et scenario som er svært usannsynlig, så blir det fremstilt som en faktaopplysning. I følge den nøytrale organisasjonen ‘’Tax Foundation’’ så ville vil skattekuttet trenge en ekstra 0.9% ekstra økonomisk vekst for å betale for seg selv. Denne økonomiske veksten vil være 0.9% over det kongressen har regnet ut at veksten blir nå, som er 1.9%. Enklere sagt, hvis USA har en økonomisk vekst på 2.8% eller høyere så vil bedrift skattekuttet betale for seg selv.

Skattekutt reduserer skatteunndragelser og øker økonomisk vekst, men mest sannsynligvis er ikke skattekuttet effektivt nok til å produsere en så stor økonomisk vekst, men når dette blir kombinert med regulative lettelser og et utgiftskutt som den nye helseplanen produserer så blir dette ett mer realistisk utfall. Dette er bare utregningen for bedriftskatten, med inntekstskatten så blir det en annen sak.

ektenyheter