Foto: Flickr/Rich Girard

Som ventet bekreftet James Comey det alle visste – at han gjentatte ganger hadde sagt at Trump ikke var under etterforskning. Men en ting ble avslørt som ingen hadde forventet: Statsadvokaten Loretta Lynch under Obama hadde bedt Comey om å omtale Hillary-etterforskning som en «hendelse» og ikke etterforskning.

Mensk norsk og store deler av internasjonal media har hengt seg opp i at Trump spurte om lojalitet, har faktisk CNN plukket opp og skrevet om den mest oppsiktsvekkende biten fra James Comeys vitnemål.

Følte ubehag

På engelsk sa han:

At one point, the attorney general had directed me not to call it an investigation but instead to call it a matter, which confused me and concerned me.

That was one of the bricks in the load that led me to conclude I have to step away from the department if we’re to close this case credibly.

På norsk

På et tidspunkt instruerte justmisteren meg om å ikke å kalle det en etterforskning, men i stedet kalle det for en «sak», som forvirret og bekymret meg.

Det var en av mursteinene i lasten som fikk meg til å konkludere med at jeg må forlate avdelingen hvis vi skal lukke denne saken på en troverdig måte.

Dette setter møtet mellom Bill Clinton og Loretta Lynch på en flyplass under valgkampen i et nytt lys.

Les også: James Comey avkrefter under ed at Trump beordret stans av etterforskningen av Flynn

 

ektenyheter