Co-exist

Strathclyde University, et av Skotlands ypperste universiteter, har nylig sendt ut brev til alle skolens elever hvor de forklarer hvor og hvordan man gjør fra seg, i kjølvannet av at folk har gjort dette på totalt upassende steder.

Brevet ble sendt ut fra ledelsen av Teknologi Og Innovasjon-departementet, og inneholdt bl.a. referanser til multikultur og medfølgende varierende skikker. Forutsigbart nok førte dette til sjokk, og en påfølgende offisiell uttalelse fra universitetet om at nevnte brev stred imot institusjonens verdier.

Kilde

ektenyheter