Etter terroraksjonen mot en moské i London omtalte Document det som et «hevnangrep.» Dette fikk mange til å reagere og enkelte hintet om at Document hadde beveget seg i en «mørk» retning. Vi i Ekte Nyheter omtalte også som mulig hevnangrep. Motivasjonen bak et angrep er viktig for hvordan man omtaler angrepet.

For å avgjøre om dette var et terrorangrep eller et hevnangrep bør man analyse hva som er motivasjonene til de som angriper. Mange, særlig på venstresiden og blant libertarianere, hevder at muslimer utfører terrorangrep på grunn av at vi i Vesten har gjort noe galt. Enten er det fordi vi forårsaker fattigdom og klimaendringer eller så er det fordi vi bomber i muslimske land. Uansett ut fra denne modellen er muslimsk terrorisme hevn og motstand.

Men som Jon Hustad i Dag og Tid nylig har påpekt er det stort sett bare muslimer som holder på på denne måten. Vietnam ble bombet sønder og sammen av Vesten. Hvor er de vietnamesiske terroristene? Jøder ble myrdet i Tyskland. Hvor er de jødiske terroristene? Serbia ble bombet nedenom og hjem av NATO. Hvor er de serbiske terroristene? Og ikke minst, hvis islamister er så sinte på Vesten, hvorfor i alle dager begår de da terrorangrep i muslimske land?

Det gir altså ingen mening å forstå muslimsk terrorisme i lys av hevn eller endog nasjonalistisk motstand. Dette dreier seg primært om religion.

Dette står i kontrast til såkalt «høyreekstrem» terror slik den vi så i London nylig. Antallet angrep på muslimer har jevnt over vært mye lavere enn antallet muslimske angrep på ikke-muslimer i Europa, til tross for at muslimer utgjør en liten minoritet. Det er all grunn til å tro at disse angripene primært er en reaksjon på islamisering og muslimsk terrorisme.

Basisen for denne påstanden er at både blant islamister og anti-islamister har vi sett en radikalisering over de siste tiårene. Forskjellen er at islamistene har blitt radikalisert av religiøse sekter som har drevet aktiv idéspredning og rekruttering blant europeiske muslimer, mens europeiske anti-islamister har blitt radikalisert av det de ser på nyhetene hver kveld på TV. Førstnevnte er proaktivt og ideologisk motivert, sistnevnte er reaktivt og empirisk motivert. Med andre ord, det er mer logisk å omtale sistnevnte som hevn. Europeere er stort sett snille og greie og blir stort sett ikke sinte og radikale med mindre de blir aktivt provosert.

Er det så islamsk terrorisme som har provosert så mange europeere? Nei, for å forstå mekanismen er det en nyttig med en visualisering. Forestill deg at du går for deg selv på gaten og plutselig ser du en gruppe unge menn, tilsynelatende fra midtøsten, som voldtar en ung jente. Hun skriker etter hjelp og instinktivt løper du mot voldtekten for å stoppe overgrepet.

Til din store overraskelse blir du stoppet av en gruppe etniske nordmenn som skriker til deg «ikke stopp det! ikke stopp det! Rasist! Rasist!» Du blir helt perpleks og stopper opp og vet ikke helt hva som skjer. Andre strømmer til, og du ser den stakkars jenta bli stadig mer brutalt voldtatt. Blodet flyter og flere prøver å gripe inn men blir stoppet av de etniske nordmennene som skriker «la det skje! La det skje! Det er rasistisk å gripe inn! Rasist! Rasist!»

Det er forståelig at første reaksjon er perpleksitet. De fleste blir tatt på senga av at noen aktivt forsøker å forhindre folk fra å hjelpe noen i akutt nød. Kan noen virkelig være så ond? Du blir forvirret. Er det deg selv det er noe galt med eller er disse folkene virkelig så onde?

Hva er så neste reaksjon etter at du får summet deg? Dersom du er et normalt menneske med helt sunn psykologi blir du sint, sint når du innser at noen i anti-rasismens navn er villig til å la voldtekter, terror og kriminalitet skje helt åpenlyst uten at noen får lov til å gripe inn. En av disse menneskene har blitt så sint og frustrert at han angrep en radikal moské. Er dette ideologisk motivert? Forsøkte han å spre terror blant muslimer? Sannsynligvis ikke. Sannsynligvis var dette en reaksjon i affekt, der hvor han ville ta hevn eller gjøre noe når ingen andre vil gjøre det.

Dette er selvfølgelig ikke en akseptabel måte å utagere på og bør fordømmes på det aller sterkeste, men vi vet to ting med sikkerhet:

1) dersom man fortsetter å kalle alle sammen som forsøker å forhindre terror og voldtekt for rasister, vil vi se en videre radikalisering av Europeere og denne type voldelige reaksjoner kan bli mer vanlig. Når ordinære europeere fortvilet ser på at ingen gjør noe for å stoppe galskapen blir de sinte og radikale og krever radikale løsninger. Noen av dem kan komme til å ty til vold, andre kan komme til å kreve radikale politiske løsninger som ikke er særlig hyggelige.

2) siden vi med sikkerhet vet at denne type radikalisering er empirisk betinget er det enkelt å motarbeide den. Løsningen på å stoppe radikalisering av den europeiske befolkningen er å sørge for at det ikke skjer noe mer islamisering, islamsk terror eller fremmedkulturell kriminalitet, vold og voldtekter i Europa. Da forsvinner problemet helt automatisk av seg selv. Dette kan enkelt gjøres ved å stenge grensene for innvandring fra muslimske land, kutte velferdsgoder til innvandrere, utvise alle kriminelle innvandrere og slå knallhardt juridisk ned på terror og kriminalitet.

Oppskriften for å stoppe fremtidig hevnterrorisme mot minoriteter er altså veldig enkel, men det finnes ekstrem motvilje blant store deler av den europeiske eliten mot disse løsningene. Enn så lenge må vi derfor dessverre kunne forvente en eskalering av radikalisering av den europeiske befolkningen.

ektenyheter