Foto: Illustrasjonsbilde.

Det tyvende århundret produserte to onde tvillinger: kommunismen og nazismen. Begge er voldelige, begge er totalitære og begge er sykelig opptatt av inndele folk i grupper som skal angripes og elimineres. Begge ideologier har derfor resultert i folkemord. Likheten er så stor at Lenin omtalte Mussolini som en ledende stjerne på sosialisthimmelen, mens Dr Josef Göbbels omtalte Lenin som det største mennesket som noensinne har levd, nest etter Hitler, og at forskjellen mellom kommunismen og Hitlers ideologi var svært liten.

Likevel, den ørlille forskjellen mellom kommunismen og nazismen var nok til at de ble bitre fiender. Hva er så forskjellen? De er uenige om hvilke grupper som skal utryddes. Kommunistene tenkte utelukkende i økonomiske kategorier og ville utrydde kapitalistene. Nazistene var på mange måter de første kultur-marxistene og mente at andre kategorier slik som rase var viktigere, og de ville derfor utrydde jøder.

Nazismen har blitt et traume for den radikale venstresiden fordi de ubevisst gjenkjenner dem som sin indre demon, den siden av seg selv de ikke liker og ikke ønsker å være. Nazismen gir dem en anledning til å se seg selv i speilet og de liker ikke hva de ser. I stedet for å ta ett oppgjør med sin egen ideologi som har produsert så mye ondskap i verden unnlater de å ta ansvar for egne ideer og prøver å projisere dette over på andre, deriblant over på Ekte Nyheter. Men i sin iver etter å forsøke å legge skylden for sine egne demoner over på andre, gjør de ubevisst det motsatte: gir sin støtte til rasisme. Radikal Port skriver i en artikkel at liberalisten Charles Murray er en «høyreekstremist» og «rasist» fordi han forfattet boken «The Bell Curve» sammen med jøden Richard Hernnstein.

Da Murray og Herrnestein forfattet «The Bell Curve» var de klar over at temaet var såpass tabu-belagt at de tidlig bestemte seg for å ikke inkludere noen form for spekulative hypoteser i boken, eller komme med påstander som ikke var solid vel-dokumentert. All vitenskapen i boken er følgelig mainstream og 100% ukontroversiell. Ingen fagfolk er uenige i noe av det som står i boken.

Hva er det så Radikal Port klarer å trekke ut av boken? Jo, at negre er dumme og at det rettferdiggjør rasisme. Vi gjentar: Radikal Port sier at dersom det som står i Bell Curve er vitenskaplig korrekt er den eneste konklusjonen man kan trekke av dette at negre er dumme og at rasisme er bra og ok.

Radikal Port fornekter selvfølgelig at Bell Curve har noe med vitenskap å gjøre, men deres argument er basert på konsekvensetisk ønsketenkning. De går etter følgende logikk:

  1. dersom statistiske raseforskjeller finnes betyr det at rasisme er bra og ok.
  2. Rasisme er ikke bra og ok.
  3. Derfor finnes det ikke raseforskjeller, og derfor er The Bell Curve uvitenskaplig, uansett hva som står i boken.

Den viktige setningen å få frem i Radikal Ports logikk er den første: dersom statistiske raseforskjeller finnes betyr det at rasisme er bra og ok.

Her innrømmer Radikal Port at de egentlig er rasister. De kan ikke leve i et samfunn der hvor raseforskjeller finnes uten at de selv føler at de er nødt til å være rasistiske. Dette forklarer hvorfor venstreradikale er så mystisk opptatt av Nazisme mange tiår etter at Nazismen ble nedkjempet. Nazismen er kommunismens tvillingideologi. De er like som to dråper vann, og kommunister er snublende nær å være nazister.

En liberalist slik som Charles Murray kan klare å se på de vitenskaplige fakta rundt statistiske raseforskjeller uten selv å bli en rasist, men dette klarer altså ikke en venstreradikal. For en venstreradikal finnes det kun to alternativer: enten finnes ikke raseforskjeller eller så  du være rasist. Å benekte vitenskapen er derfor deres eneste måte å forhindre at de blir nazister.

Det er mange i dag som har hørt at IQ er «en sosial konstruksjon.» Legg dog merke til at det ikke finnes noen fagfolk som mener dette. Det er kun de samme ideologene som påstår at kjønn er en «sosial konstruksjon» som mener at IQ også er det. Den enkleste måten å motbevise dette på er å vise til det faktum at det ikke finnes noenting innen samfunnsvitenskap og psykologi som er så vel-dokumentert empirisk som IQ og kjønn. Ingenting er i nærheten av disse. Korrelasjonene som oppnås er uhørt høye. Hvis IQ og kjønn er i den vitenskaplige elitedivisjonen, kommer det neste innen disse grenene i 2. divisjon. Alt annet er enda lavere nede. Så hvis du benekter at det finnes noe slikt som IQ og kjønn, da må du essensielt si at samfunnsvitenskap og psykologi er rent søppel, at det ikke finnes noen verdens ting av verdi i disse fagene, for IQ og kjønn er créme de la créme innen disse grenene. Er det rimelig?

For liberale sjeler er det uproblematisk at intelligens er en biologisk egenskap som i stor grad er arvelig betinget og at det finnes stor individuell og statistisk variasjon mellom individer og grupper. For en venstreradikal er dette et faktum som ikke kan eksistere i deres virkelighet uten at man bli rasist. Tenk litt over det. Venstreradikale er nesten nazister, og kun en livsløgn om at raser og IQ ikke finnes forhindrer dem i bli det.

Vi er klare over at det ikke går an å diskutere fag med venstreradikale siden de både er motstandere av dialog og av vitenskap, men for alle andre kan videoen nedenfor være av interesse. Det er et utdrag fra en universitetsleksjon fra den anerkjente kliniske psykologen professor Jordan Peterson som forklarer IQ-begrepet.

 

 

 

 

ektenyheter