Hjem Politikk Dobbeltmoral «HAAAAAAAT!!» ..og andre paralysering-triks.

«HAAAAAAAT!!» ..og andre paralysering-triks.

194

I ‘’opplyste Vesten’’ kan meninger og ytringer i stadig større grad knebles, ved bruk av ‘’magiske ord’’. Hvordan havnet vi her?

Sagt utenfor Ekte Nyheters arrangement på Eldorado forrige helg (TV2-innslag):

vi mener at det er en grense mellom ytringsfrihet og det å spre hat..hat, å spre hat, hatprat, er ikke en ytring som dekkes av ytringsfriheten..

 

Heldigvis også hørt en stemme som sa: ‘Hvem skal bestemme hva som er hat? 
Godt spørsmål. Og det er flere:

  • Og hva er det så? Altså definisjonen av ‘’hat’’?
  • Med hvilket mandat bestemmer disse «hvem», hva som er ‘’hat’’?
  • Med hvilket mandat bestemmer disse «hvem», at og når slikt ‘’hat’’ kvalifiserer til hvilke uformelle og formelle straffereaksjoner?
  • Når ‘’hat’’, som i utgangpunktet vel er en følelse, avstedkommer det ovennevnte, kan og bør noe tilsvarende komme også relatert til andre følelser som: Sinne? Sjalusi? Misunnelse? Stolthet? Begjær? Andre? Hvis ikke, hvorfor ikke?
  • Er ‘’hat’’ alltid kun et onde eller i hvert fall totalt sett forkastelig, eller kan det også være i det minste forståelig, kanskje til og med rettmessig?
    For eksempel hos Yazidi-kvinner etter å ha sett sine kjære drept og lemlestet for deretter bli holdt som sex-slaver av «Islamske Staten» -medlemmer, eller hos Kurdiske kvinner som vil beskytte eller hevne dem?
    Hentet fra Independent:

Rozaline says she is there to avenge the Yazidi women. “I must protect the Yazid women from those animals…. I hate them so much but I’m not afraid. Kurdish women sing when we go into battle. We know they are cowards,” she says..

 

Hvordan stoppe kjeften på dissidenter

Situasjoner som demonstrasjonen mot møtet på Eldorado, er bare ett eksempel der strategien er å bringe folk til taushet og helst også offentlig gapestokk, ved å slenge ut ‘’HAT’’ og gjerne noen flere ord som har fått tildelt lignende virkning – som ‘’rasist’’, ‘’fascist’’, ‘’grums’’, diverse ‘’fobier», m.fl.

På dialekt kalles gjerne slike ord «Shut-Ups».
Og dessverre fungerer det ofte. Det minner om Disney-karakteren Magica fra Tryll’s «POFF-bomber»: Sleng ut en ‘’HAT-bombe’’ og mange (de fleste?) blir nærmest paralysert!

 

Patologisk Altruisme?

Det virker også som at ‘’HAT-bombe utslengere’’ får en slags ‘’rus’’ av denne ‘’paralyserings-makt’’ over andre. Som kan forklare hvorfor de gjør det så frenetisk, nærmest på en slags ‘’autopilot’’.
Stefan Molyneux‘ samtale med Prof. Barbara Oakley over konseptet «Patologisk Altruisme» synes interessant i den sammenheng.

Vanviddet blir ikke mindre av at slike ‘’paralyserings-triks’’, ofte og gjerne benyttes av helt opp til de aller mektigste i samfunnet, de mest innflytelsesrike opinionsdannere i media, kulturlivet og politikken. Statsledere inkludert!

 

«Det Gode Hatet»

Og det er flere sider ved saken. For en del av de som roper høyt om andres ‘’hat’’, ‘’hater’’ stadig vekk selv, eller støtter/rettferdiggjør andre, utvalgte gruppers ‘’hating’’.

Dette har avstedkommet uttrykk som «Det Gode Hatet», og ‘’De Gode’’ vil typisk benekte at deres angjeldende ytring eller handling kommer inn under ‘’hat’’.

Men noen ganger innrømmer de det, attpåtil med store bokstaver! Sett på plakater i Stockholm i fjor: ‘VI ÄLSKAR SOCIALA MEDIER MEN HATAR HAT
Tenk det!

Bedre ‘’filosofer’’ inviteres til å analysere denne absurditet av dobbel-moral og annet. For her er det mye på mange lag. Men man må jo gjøre et forsøk:

-Her skriver selveste Svenska Staten –eide (hovedeier 37,3%) og über- politisk korrekte Telia, at de hater. Og det med store bokstaver – bokstavelig talt – på offentlige reklameplakater. Helt utilslørt og utvetydig. Man kan endog ane en viss stolthet, eller hur?
     Og det skjer i det land, som kanskje mer nidkjært en noe annet,
     straffeforfølger ‘’hat’’, gjennom både uformelle (som sosial utstøting),
     formelle men ikke kriminaliserte (miste jobben etc.) OG formell
     kriminalisering og straffeforfølgning ved lov.

-Så er altså det de «hater», nettopp «hat»(!)
     Stikkord; total dobbelt-moral.

-Som for demonstranten utenfor Eldorado, definerer heller ikke Telia hverken deres eget ‘’hat’’ eller ‘’hatet de hater’’,
     altså hva det ER. Hvordan det manifesterer seg etc.

-Videre må man vel utfra situasjonen (høyst offentlig og ‘’høylytt’’ reklamering for seg selv) forstå Telia dithen, at de forsvarer deres eget ‘’hat’’, men forakter dette andre ‘’hatet’’ som de altså…hater, og da trengs definisjoner for
     det ‘’hat’’ som tilhører det ‘’hatet’’ de forsvarer (‘’Det Gode Hatet’’),
     det ‘’hat’’ som tilhører det ‘’hatet’’ de…hater (‘’Det Onde Hatet’’),
     samt begrunnelse for hvorfor hvilket ‘’hat’’ tilhører hvor.

-Heller ikke det
     Mandat for å både definere, samt henholdsvis fordømme
     OG selv praktisere ‘’hat’’
som de implisitt må mene å ha, defineres eller begrunnes.

Jada, en reklameplakat har naturligvis begrenset plass, men som man ser henviser Telia heller ikke til noen nettside eller annet for utdyping.
Uansett: Telia (i hvert fall anno 2016) støtter altså helhjertet opp om hating.

 

«Marxisme» kombinert med «Postmodernisme»

Og dette som her er omtalt, foregår altså ikke i en primitiv diktaturstat med en analfabetisk befolkning. Lignende skjer nå stadig over hele den «Vestlige» verden, til tross for at det er den del av verden som burde vært særdeles motstandsdyktig mot slike former for retorisk ‘’svindel’’ og annen ideologisk manipulasjon, utfra «Vesten»’s

..lengre tids relativt høye allmennutdanning og med god kjennskap til – eller i hvert fall betydelig samfunnsmessig påvirkning fra kjennskapen til – eksistensen av objektive, noen ganger selvinnlysende sannheter, rasjonalitet, sunn fornuft, etc. som identifisert og forklart av allerede Sokrates, Platon og Aristoteles, eller nyere tids Thomas Aquinas, Thomas Paine, med flere,

..samt så klare portretteringer av hvor galt utspekulert retorikk og språk-manipulasjon kan bære av sted, fra for eksempel Holberg’s «Erasmus Montanus» eller George Orwell’s mer internasjonalt kjente «1984»,

..og ikke minst real-tid observasjon av og øyevitneskildringer (som Aleksandr Solzhenitsyn) fra, samfunn som Sovjet-Unionen, Øst-Tyskland, Nord-Korea og mange flere, der dette ble – for noen fremdeles blir – praktisert i rikt monn.

 

En viktig – kanskje den viktigste – grunn til at disse Sovjet-lignende absurditeter likevel har fått oppstå, gro og vokse helt inn i mange «Vestlige» lands lovgivning, er at de i betydelig grad er generert av og drevet fram fra akademia.

Av personer som utvilsomt – på sine vis, ofte deriblant nettopp evne til utspekulert bruk av språk/retorikk – er smarte, har langvarig utdanning og er i besittelse av imponerende titler. Da blir det gjerne vanskelig å avvise deres idéer, også når det er det reneste vrøvl fra abstrakte teoretikere med stort selvbilde og tilsvarende stort behov for å forandre (manipulere) Verden og Massene, ja selve Mennesket!

Heldigvis finnes det også noen som selv har solid, uomtvistelig akademisk fartstid og ekspertise, som protesterer og noen identifiserer dessuten denne intensivt pågående manipulasjon av selve Språket, som Marxisme (sosialisme) kombinert med Postmodernisme (relativisme etc.).

To av dem er Prof. Jordan B. Peterson og Prof. Gad Saad i Canada.
Noen fromme ønsker for pensum på alle skoler samt årlig visning på alle TV-kanaler (eller noe slikt) følger her:

Prof. Jordan B. Peterson
The Modern Rebirth of Marxist Doctrine
Joe Rogan Experience #877
Joe Rogan Experience #958

Prof. Gad Saad
Postmodernism is Nonsensical Anti-Science
More Postmodernism Magic!
Postmodernism Meets Freud and Marx
Departures from Reason: When Ideology Trumps Science

 

Se også:
Demagoger i mindretall
Venstreekstrem lederfigur vil staffe folk for å trykke «liker»

ektenyheter