I dag skal innstillingen til ny Likestillings- og diskrimineringslov behandles. Mange har kjempet for å få en kjønnsnøytral lov. Trolig blir loven nå enda verre. Ny § 1: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling».

I dagens Likestillingslov er det allerede en klar favorisering av kvinner og tilsvarende diskriminering av menn. Dette framkommer allerede i dagens § 1 (Formålsparagrafen). Flere har kjempet i lang tid for å få til en kjønnsnøytral likestillingslov.

Etter over 30 år med kvinnefavorisering skulle vi tro at det nå var på tide med en virkelig likestillingslov – slik de andre nordiske landene har. Det virker ikke slik. I innstillingen til ny lov som behandles i dag, 12. juni, så vil formålsparagrafen faktisk utvide ulikheten til også å omfatte minoriteter.

Våre spørsmål er:

– Hvorfor en slik fortsatt diskriminering?

– Hvor er beslutningsgrunnlaget som viser at det fortsatt er behov for en slik favorisering og hvorfor utvides den?

– Vil denne loven virkelig hjelpe de 46.000 barna som i dag ikke ser pappaen sin en vanlig måned?

Ekte Nyheter kjemper for reell Likestilling. Ekte Nyheter kommer tilbake med mer om dette temaet og vil gå nærmere inn på årsakene og konsekvenser av dette.

 

ektenyheter