Foto: AFP / Ozan Kose
Representanter for muslimske land, organisert gjennom OIC. Foto: AFP / Ozan Kose

Tenkt scenario: Arbeiderpartiets landsmøte beslutter å forby omskjæring, partiledelsen er imot og på et lukket møte med muslimske leder lover Jonas Gahr Støre at et omskjæringsforbud «ikke skjer på min vakt». 

I et slik scenario er vi ledet til å tro at høyresiden og enkelte aktører på venstresiden ville kommet med ramsalt kritikk. Overskrifter som «AP gir etter for muslimsk press» og «muslimske ledere undergraver partidemokratiet i AP» hadde vært å forvente, så hvorfor ser vi ikke tilsvarende overskrifter nå som Dagbladet, Vårt Land og Jerusalem Post rapportere at Siv Jensen gav lovnad til jødiske ledere om å ikke følge opp FrPs vedtak om å forby omskjæring?

Nye skillelinjer 

Som vi har omtalt tidligere går ikke skillet mellom forkjempere og motstanden av omskjæring mellom den tradisjonell høyre/venstre akse og heller ikke den globalist/nasjonalist-akse, siden mange av dem som ytrer jevnlig Islamkritiske, Israelvennlige, kristenkonservative, antiglobaliserings standpunkter nå er tause om utenlandske interessers undergraving av norsk demokrati.

Vi mener det er beklagelig at organisasjoner og publikasjoner som ellers er tydelig på norske verdier, viktigheten av et sterkt demokrati og individuelle rettigheter lar det faktum at det i dette tilfellet er jøder og ikke muslimer som undergraver demokratiet leder til at de lar være å stå opp for sine verdier.

Ekte Nyheter vil fortsette å følge debatten om omskjæring og angrepene på det norske demokratiet.