Troms og Finnmark slås sammen, ifølge High North News. Flertallet i Stortinget, regjeringspartiene H og FrP og samarbeidspartiene Venstre og KrF har bestemt seg.

High North News får bekreftet at flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget kommer til å offentliggjøre dette resultatet i løpet av dagen, onsdag 3. mai. Troms og Finnmark slås sammen til én region/ett fylke, mens Nordland består som vi kjenner det i dag.

Møtte Sanner

De tre lederne i de tre nordlige fylkene, Tomas Norvoll (Nordland), Cecilie Myrseth (Troms) og Runar Sjåstad (Finnmark) var i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for et par dager siden, og alle tre ga da sterkt uttrykk for at det nå er viktig med en prinsipiell avklaring, så kan eventuelle lokale justeringer komme på et senere tidspunkt.

Disse synspunktene ble også understreket av et samlet Nordnorsk råd for kort tid siden. Nord-Norge ville ikke akseptere å måtte vente med regionavklaringen til etter at resten av landet var ferdig oppdelt og inndelt, var budskapet.

Les mer i High North News.

 

ektenyheter