Aktivister fra Identitærbevegelsen aksjonert nylig mot skipet „AQUARIUS” fra NGO-en “SOS MEDITERRANE” for å hindre dem i å sette seil. Nå annonsere de at denne aksjonen kun var en test og har startet en folkefinansieringskampanje for å utstyre en større båt for å ta opp kampen mot menneskesmuglere og NGO-ene i Middelhavet.

I en sterk og velregissert video publisert på Identitærbevegelsen sine Facebook-sider erklærer unge aktivister fra flere europeiske land at de skal forsvarer Europa og stoppe den ulovlige innvandringen over Middelhavet.

MISSION : DEFEND EUROPE

❗ MISSION : DEFEND EUROPE► Nous préparons une grande mission de sauvetage en Méditerranée, une mission pour sauver l'Europe de l'immigration clandestine. Nous voulons rassembler une équipe de professionnels, affréter un grand bateau et naviguer sur la mer Méditerranée pour contrecarrer les bateaux des ONG qui agissent à l'unisson avec les trafiquants d'êtres humains.► Pour commencer notre mission, nous avons besoin de votre aide. Les ONG bénéficient de beaucoup d'argent de la part les gouvernements et organismes pro-immigration. Nous ne dépendons que de vous pour financer cette mission et participer à la sauvegarde de notre civilisation.► Informations : http://defend-europe.org/fr/home_fr/► Pour soutenir notre action:https://www.generation-identitaire.com/#donner

Posted by Génération Identitaire on Sonntag, 14. Mai 2017

Identitærbevegelsen sin aksjon mot NGO-trafikken i Middelhavet 12 mai har fått mye oppmerksomhet i Italia og Tyskland, men på tross av den offentlige debatten om Siem Pilot sin skytteltrafikk i Middelhavet har ingen større norske medier omtalt saken.

Siden første gang Ekte Nyheter omtalte Identitærbevegelsen 22 mai i fjor, i forbindelse med valget i Østerrike, har bevegelsen økt sin tilstedeværelse i sosiale medier og ekspandert fra Frankrike og Østerrike til å også ha opprettet avdelinger i Tyskland og Italia.

En patriotisk “Greenpeace”

Når Identitærbevegelsen ekspanderte til Tyskland gjennomførte de en aksjon som tydelig var inspirert av Greenpeace. Martin Sellner, som er en av lederne i bevegelsen omtaler selv organisasjonen som et “patriotisk Greenpeace” i intervjuer.

Identitærbevegelsen demonstrere for sikre grenser på Brandenburger Tor.

Greenpeace demonstrere mot atomkraft på Brandenburger Tor.

Folkefinansiering og sosiale medier

Identitærbevegelsen er unik blant nasjonalistiske organisasjoner. De folkefinansierer mange av sine aksjoner og har klart å distansere seg fra det røffe imaget nasjonalistbevegelser tradisjonelt har hatt tidligere. Kampanjen for å stoppe menneskesmuglere og NGO-ene i Middelhavet er godt igang, innsamlingsaksjonen har på få timer fått inn over 3 000 Euro.

I et Intervju med Ekte Nyheter forteller Martin Sellner at sosiale medier er viktig for bevegelsen:

Our movements FB-page has over 30 K in Austria and over 50 K in Germany. Social media is a key in our struggle. With images and videos we are bypassing the biased mainstream media and directly reach the people. We are creating our own pages and counter-media to be prepared for potential “purges” of alternative media. But if they really take that desperate measure it will only make us stronger. The demand for real news and unfiltered messages is there and growing. It will not go away and neither will we.

Den 27 mai deltar Martin Sellner på Ekte Nyheter sin konferanse Den Nye Politiske Virkeligheten i Oslo.