Nær seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport « Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert onsdag.

Men blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I denne gruppen er støtten til regjeringspartiene Høyre og Frp litt høyere enn støtten til Ap. Blant utenlandske statsborgere fra EØS-landene i Øst-Europa, er støtten til Frp dobbelt så stor som i befolkningen for øvrig.

Oppslutningen om partiene på venstresiden er lavere for de høyt utdannede fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det store flertallet av dem som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, stemmer på Ap, SV og Rødt, i alt 80 prosent i denne gruppen. For dem med videregående skole er oppslutningen vel 70 prosent, mens litt over 60 prosent av dem med høyskole- eller universitetsutdanning slutter opp om disse partiene.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter