Leder i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, mener Israel-støtten fra FrP ikke lenger har noen verdi etter at partiet vedtok at de vil forby omskjæring av guttebarn og han oppfordrer jøder å ikke stemme på partiet.

Kohn sier i et intervju med ABC Nyheter at «støtten til Israel mister sin verdi med vedtaket om å forby rituell omskjæring. – Israel-støtten fra landsmøtet blir helt irrelevant. Dette er et overgrep mot jøder i Norge. Om man noen gang kan si at noen taler med to tunger, er dette eksempelet. Israel vil betakke seg støtten fra FrP med dette vedtaket»

– Jeg håper FrP kommer under sperregrensa og får så få representanter på Stortinget som mulig, sa Ervin Kohn videre til ABC Nyheter.

Da debatten raste i 2014 etter at regjeringen fremmet et lovforslag om rituell omskjæring av gutter uttalte Kohn til nettavisen utrop.no at:

– Omskjæringsdebatten i Norge er preget av etnosentrisme, hybris og emosjoner, og den er alt annet enn vitenskapelig.

Ekte Nyheter følger omskjæringsdebatten og har laget nylig en oversikt om Hvem mener hva om rituell omskjæring av gutter i Norge? og omtalt hva den Norsk barnelegeforening og barneombud Anne Lindboe mener om saken.

ektenyheter