Et ektepar blir nektet familiegjenforening fordi brudgommen ikke opplyste at han var kristen da de giftet seg i et muslimsk land. Ekteskapet er ugyldig, mener UDI.

Sist uke fortalte Aftenposten historien om Parwin og døtrene som rømte fra tvangsekteskap i Afghanistan. Men 30-åringen nektes å hente sine døtre på familiegjenforening til Norge fordi hun ikke kan dokumentere omsorgsansvar.

Norske myndigheter viser i sitt avslag til afghansk shariabasert lovgivning, som slår fast at barn automatisk blir mannens eiendom.

Avslaget fikk kritikk fra fagfolk og politikere, som mente at utlendingsmyndighetene ikke kan legge shariabasert lovverk til grunn for norske vedtak. Statssekretær Torkil Åmland (Frp) mente utlendingsforvaltningen i mange tilfeller må forholde seg til lovverk i andre land, selv om disse bryter med norske prinsipper.

Nå har rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss sett et annet eksempel som de mener viser at utlendingsmyndighetene har anvendt sharialover i vedtak som gjelder familiegjenforening.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter