12 mai blokkerte aktivister fra Identitærbevegelsen skipet „AQUARIUS” fra NGO“SOS MEDITERRANE” fra å sette seil. Identitærbevegelsen i Tyskland (Identitären Bewegung Deutschland) skriver på sine Facebook-sider at bevegelsen ønsker å sette søkelys på forbindelsene mellom menneske­smuglere og de frivillige organisasjonene:

With this action the Identitarian Movement wants to point to the criminal activities of several so called “humanitarian” organizations in the Mediterranean. Since several months they are smuggling hundred thousands of illegal Immigrants from the Libyan coast to Europe and don’t even shy away from working together with human traffickers. For this reason, these organisations are also responsible for the drowning of thousands of Africans in the sea. Only because of their activities, these people are ready to take the dangerous risk of the passage to Europe. The media and the politicians are only spectators. We Identitarians decided that it was time to act. We think it is our task and our duty to take part in stopping these criminal and dangerous activities. The Identitarian movement demands to stop these criminal activities and to enforce stricter border controls. Furthermore, they demand a policy of humanitarian help of migrants in their homeland instead of smuggling them to Europe.

+++EILMELDUNG+++Identitäre stellen sich Schlepperschiff in den WegAm Abend des 12. Mai stellten sich identitäre…

Posted by Identitäre Bewegung – Deutschland on Freitag, 12. Mai 2017

Aksjonen er foreløpig ikke omtalt i norsk presse, men er i ferd med å gå viralt på Facebook, med over 1 500 delinger og 3000 likes.

Samarbeidet mellom europeiske NGO-er og menneskesmuglere har vakt stor oppsikt i Italia etter at statsadvokat Carmelo Zuccaro la fram opplysninger som avslører direkte samarbeid mellom europeiske NGO-er og menneskesmuglere, hvilket har vakt stor oppsikt i Italia.

I Norge er det kun Christian Tybring-Gjedde (FrP) som har tatt tak i problemstillingen knyttet til redningsoperasjonene i Middelhavet og foruten en NTB-notis er det kun Rights.no og documnet.no som har omtalt menneskesmuglernes samarbeid med frivillige organisasjoner.

Om du vil vite mer om Identitærbevegelsen standpunkter knyttet til dette og hva de står for generelt har du mulighet til å spørre en av lederne, Martin Sellner direkte 27/5 i Oslo. Han er da en av talerne på konferansen vår Den Nye Politiske Virkeligheten