Fellesskapet må nå bruke rundt en halv milliard kroner mer i året på å lønne Frp- og Høyre-regjeringens byråkratvekst.

Erna Solberg og Siv Jensen har advart mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering. Dette har vært en kampsak, spesielt for Fremskrittspartiet.

«Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon.», skrev Frps Anders Anundsen i et leserinnlegg med tittelen «Til krig mot byråkratiet» under valgkampen 2013.

Samtidig langet Frp-leder Siv Jensen ut mot veksten i antall offentlig ansatte under den rødgrønne regjeringen. Da Høyre og Frp entret regjeringskontorene, var det forankret i regjeringsplattformen at de skulle avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor.

Behovet er blitt ytterligere forsterket av fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien.

I handlingsprogrammet gir Frp uttrykk for bekymring for «en voldsom vekst» i sentralforvaltningen, og slår fast at de vil «frigjøre ressurser som kan brukes på en langt bedre måte for folk flest».

Likevel har ikke finansminister Siv Jensen og resten av Regjeringen klart å stanse veksten i det statlige byråkratiet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Les mer i Aftenposten

ektenyheter