Debatten om omskjæring raser etter at FrPs landsmøte 2017 vedtok å forby rituell omskjæring av smågutter i Norge. Ekte Nyheter har gjort en gjennomgang av hvilke aktører som mener hva i denne debatten. 

Det er spesielt jøder og de som støtter jødiske interesser som er misfornøyde, siden det i bokstavtro jødedom foreligger et krav om at gutter skal omskjæres kort tid etter fødselen. Også muslimer er misfornøyde, men for dem er det ikke generelt et religiøst krav at omskjæring skal skje raskt etter fødselen, derfor ser misnøyen ut til å være mindre.

Støtten og motstanden følger ikke en tradisjonell høyre/venstre akse og heller ikke den globalist/nasjonalist-akse, siden mange av dem som ytrer jevnlig Islamkritiske, Israelvennlige eller kristenkonservative standpunkter nå på totalt ukritisk vis støtter fundamentalistisk jødisk religionsutøvelse.

I Norge dekkes dette inngrepet nå også av skattebetalernes midler og utføres av det offentlige helsevesenet etter at Lov om rituell omskjæring av gutter ble vedtatt.

 

Følgende aktører støtter forbud mot rituell omskjæring av gutter:

 

Senterpartiets Jenny Klinge for Senterpariet har tidligere gått hardt ut mot offentlig finansiert omskjæring og krevd 18-års grense.

 

Human Rights Service

 

Human-Etisk Forbund har tidligere ytret seg positivt om forbud.

 

Barnelege og barneombud Anna Lindboe er for å innføre en aldersgrense på inngrepet.

 

Alliansen og politikere fra Selvstendighetspartiet har politianmeldt helseforetakene for å utføre dette inngrepet. Partileder for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen har tidligere sagt at han har nulltoleranse for både mannlig og kvinnelig omskjæring og går i videoen under meget hardt ut mot praksisen.

 

Partiet Liberalistene har ytret støtte til forbud av omskjæring av barn i flere Facebookposter, bl.a. her og her.

 

Følgende aktører er mot et forbud mot rituell omskjæring av gutter:

 

VG har advart SV mot å vedta et forbud og ytret at det er «uklokt» av FrPs landsmøte å støtte et forbud. I begge tilfellene bagatelliseres inngrepet, sammenligning med kvinnelig kjønnslemlestelse avvises og forbud fremstilles som et angrep på religionsfriheten.

 

Det endte også med at SV-landsmøtet ikke vedtok noe forbud, forslaget ble trukket.

 

Den kristne avisen Dagen og redaktør Vebjørn Selbekk har kommet med uttalelser som «omskjæringsforbud vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf», sammenlignet forbudet med jødeforfølgelse, deportasjon og utryddelse og skrevet at det er «grovt krenkende, kunnskapsløst og fullstendig uvitenskaplig» å sammenligne mannlig kjønnslemlestelse med kvinnelig kjønnslemlestelse.

 

Document.no, som er sterkt mot bokstavtro lesning av muslimske hellige tekster, har både før og nå (se her og her) forsvart bokstavtro lesning av jødiske hellige tekster på dette punktet. Samme side, som jevnlig kritiserer forsøk på å sidestille islamkritikk og rasisme, drar nå også antisemitt-kortet mot en kritiker av bokstavtro jødisk religiøs praksis i kommentarfeltet.

 

Med Israel For Fred er negative til et forbud. Leder Conrad Myrland skrev i 2012 et innlegg der han hevdet motstand mot omskjæring var ledd av en tradisjon for religiøs intoleranse i Norge tilbake til 1600-tallet.

 

Israels ambassade er skuffet over FrPs vedtak.

 

Menachem Margolin, leder for European Jewish Association kaller vedtaket «anti-jødisk» og «åpenbart antisemittisk»

 

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn (også tilknyttet Antirasistisk Senter) mener forslaget strider mot religionsfriheten. Imam Hamid Ali Farooq ved Islamic Cultural Centre er også negativ til forbudet.

 

Ingelin Lossius-Skeie i FrP presterte å ytre følgende gullkorn som overser hundretalls drepte jøder under Holocaust i Norge.

Partileder Siv Jensen var mot forbudet.

 

Justisminister Per-Willy Amundsen sier han ikke vil følge opp det vedtatte forbudet fra eget parti. KrFs Kjell Inge Ropstad mener jøder nå tvinges utenlands, mens Abid Raja raser over Amundsens sammenligning av kvinnelig og mannlig omskjæring. Ropstad har også hevdet at et slikt forbud vil gjøre Norge til det «mest jødefiendtlige land i den Vestlige verden», bagatellisert inngrepet og hevdet religionsfriheten har lidd et stort tilbakeskritt.

ektenyheter