Debatten om omskjæring raser etter at FrPs landsmøte 2017 vedtok å forby rituell omskjæring av smågutter i Norge. Ekte Nyheter har gjort en gjennomgang av hvilke aktører som mener hva i denne debatten. 

Det er spesielt jøder og de som støtter jødiske interesser som er misfornøyde, siden det i bokstavtro jødedom foreligger et krav om at gutter skal omskjæres kort tid etter fødselen. Også muslimer er misfornøyde, men for dem er det ikke generelt et religiøst krav at omskjæring skal skje raskt etter fødselen, derfor ser misnøyen ut til å være mindre.

Støtten og motstanden følger ikke en tradisjonell høyre/venstre akse og heller ikke den globalist/nasjonalist-akse, siden mange av dem som ytrer jevnlig Islamkritiske, Israelvennlige eller kristenkonservative standpunkter nå på totalt ukritisk vis støtter fundamentalistisk jødisk religionsutøvelse.

I Norge dekkes dette inngrepet nå også av skattebetalernes midler og utføres av det offentlige helsevesenet etter at Lov om rituell omskjæring av gutter ble vedtatt.

 

Følgende aktører støtter forbud mot rituell omskjæring av gutter:

 

Senterpartiets Jenny Klinge for Senterpariet har tidligere gått hardt ut mot offentlig finansiert omskjæring og krevd 18-års grense.

 

Human Rights Service

 

Human-Etisk Forbund har tidligere ytret seg positivt om forbud.

 

Barnelege og barneombud Anna Lindboe er for å innføre en aldersgrense på inngrepet.

 

Alliansen og politikere fra Selvstendighetspartiet har politianmeldt helseforetakene for å utføre dette inngrepet. Partileder for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen har tidligere sagt at han har nulltoleranse for både mannlig og kvinnelig omskjæring og går i videoen under meget hardt ut mot praksisen.

 

Partiet Liberalistene har ytret støtte til forbud av omskjæring av barn i flere Facebookposter, bl.a. her og her.

 

Følgende aktører er mot et forbud mot rituell omskjæring av gutter:

 

VG har advart SV mot å vedta et forbud og ytret at det er «uklokt» av FrPs landsmøte å støtte et forbud. I begge tilfellene bagatelliseres inngrepet, sammenligning med kvinnelig kjønnslemlestelse avvises og forbud fremstilles som et angrep på religionsfriheten.

 

Det endte også med at SV-landsmøtet ikke vedtok noe forbud, forslaget ble trukket.

 

Den kristne avisen Dagen og redaktør Vebjørn Selbekk har kommet med uttalelser som «omskjæringsforbud vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf», sammenlignet forbudet med jødeforfølgelse, deportasjon og utryddelse og skrevet at det er «grovt krenkende, kunnskapsløst og fullstendig uvitenskaplig» å sammenligne mannlig kjønnslemlestelse med kvinnelig kjønnslemlestelse.

 

Document.no, som er sterkt mot bokstavtro lesning av muslimske hellige tekster, har både før og nå (se her og her) forsvart bokstavtro lesning av jødiske hellige tekster på dette punktet. Samme side, som jevnlig kritiserer forsøk på å sidestille islamkritikk og rasisme, drar nå også antisemitt-kortet mot en kritiker av bokstavtro jødisk religiøs praksis i kommentarfeltet.

 

Med Israel For Fred er negative til et forbud. Leder Conrad Myrland skrev i 2012 et innlegg der han hevdet motstand mot omskjæring var ledd av en tradisjon for religiøs intoleranse i Norge tilbake til 1600-tallet.

 

Israels ambassade er skuffet over FrPs vedtak.

 

Menachem Margolin, leder for European Jewish Association kaller vedtaket «anti-jødisk» og «åpenbart antisemittisk»

 

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn (også tilknyttet Antirasistisk Senter) mener forslaget strider mot religionsfriheten. Imam Hamid Ali Farooq ved Islamic Cultural Centre er også negativ til forbudet.

 

Ingelin Lossius-Skeie i FrP presterte å ytre følgende gullkorn som overser hundretalls drepte jøder under Holocaust i Norge.

Partileder Siv Jensen var mot forbudet.

 

Justisminister Per-Willy Amundsen sier han ikke vil følge opp det vedtatte forbudet fra eget parti. KrFs Kjell Inge Ropstad mener jøder nå tvinges utenlands, mens Abid Raja raser over Amundsens sammenligning av kvinnelig og mannlig omskjæring. Ropstad har også hevdet at et slikt forbud vil gjøre Norge til det «mest jødefiendtlige land i den Vestlige verden», bagatellisert inngrepet og hevdet religionsfriheten har lidd et stort tilbakeskritt.

ektenyheter

8 KOMMENTARER

  • Det er ingen frelse for jødene, uansett om de er omskjært i underetasjen eller ikke.
   Jødene er allerede dømt til å gå fortapt, og ikke noe jødene gjør kan hjelpe dem, så lenge de forblir jøder.

   Det samme gjelder for muslimer.

 1. Hvorfor «frykter» noen at jøder vil forlate Norge om omskjæring blir forbudt ?

  Om noen, eller helst alle jøder forlater Norge så ville jo dette bare være positivt.
  Det samme gjelder muslimer.

  Vi bør så aldeles ikke «frykte» at de forlater Norge, vi bør være glad for å bli kvitt dem, og gjerne også møte opp for å feire at de reiser hjem til sitt eget land,og for å sjekke at de virkelig reiser ut av landet.

 2. Vi har ikke noen tradisjon med omskjæring i Norge.

  Dette er ikke jødenes land og det er ikke muslimenes land. Hvis de absolutt vil omskjære noen, så får de pakke sammen og forlate Norge. Dette burde de forøvrig ha gjort for lenge siden.

  En av de største tragedier i norsk historie var da jødeparagrafen i grunnloven ble «fjernet»
  Men egentlig ble den ikke fjernet, den lar seg ikke fjerne fordi grunnloven selv forbyr dette.
  Ingen forandringer kan gjøres i grunnloven om de strider med grunnlovens ånd og prinsipper.
  Så det politikerne gjorde var ulovlig, og jødeparagrafen gjelder ennå. Og alle jøder oppholder seg derfor ulovlig i Norge.

  Alle forandringer i grunnloven som politikerne har gjort for å fremme sin egen agenda, er ulovlig.
  Og det sier seg selv at alle forandringer politikene har gjort i grunnloven, er gjort nettopp for å fremme politikernes egen agenda.

 3. Som dere ser så forbyr paragraf 110 i den origimale grunnloven at politikerne gjør annet en kun modifiseringer av enkelte paragrafer i grunnloven.
  Men politikerne har alltid fjernet hele paragrafer og lagt til nye, eller forandret hele ordlyden og meningen i en paragraf. Alt dette har politikerne gjort kun for å fremme sin egen agenda. Og dette er ulovlig i følge paragraf 110, for alt dette er mot grunnlovens ånd og prinsipper. Det er også mer enn kun modifiseringer av enkelte paragrafer, som er det eneste grunnloven tillater.

  § 110. Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.