Hjerneaktivitet

Et nytt kanadisk eksperiment skal avsløre forholdet mellom bevisstheten og materien.

Kvantesammenfiltring er et bevist fenomen i kvantefysikken som viser at «sammenfiltrede» partikler påvirker hverandre umiddelbart, uavhengig av hvor stor den fysiske avstanden mellom partiklene er. Denne oppdagelsen stred mot gamle oppfattelser av fysikk, og har gitt grobunn for nye metafysiske hypoteser (blant annet at det er flere enn 3 rom-dimensjoner).

Dette fenomenet observeres via måleinstrumenter på lokasjonene som utnytter kvante-tilfeldigheter til å ta et tilfeldig valg som påvirker en partikkel (og umiddelbart den andre partikkelen lenger unna). Såkalte «super-determinister», som sverger til et helt mekanisk og tradisjonelt syn på universet, mener at måleinstrumentene kan være påvirket av skjule variabler, en ukjent fysikk som opererer på samme måte begge steder, og at det dermed hverken er tilfeldigheter eller «fjern» sammenfiltring mellom partikler.

En kanadisk forsker ved navn Lucian Hardy vil nå gjøre et nytt eksperiment for å teste om hjernen (og dermed bevisstheten) kan bryte opp mønsteret man skulle forvente å observere hvis super-determinismen var sann, og dermed bevise at bevisstheten påvirker materien, noe som strider imot det materialistiske verdenssyn.

Les mer i New Scientist.

 

ektenyheter

43 KOMMENTARER

 1. Den derre dritten der fungerer på samme måte som magneter.
  Og så lenge atomer ligger over det absolutte nullpunktet så starter elektronene å rotere, og alle partikler har en positiv og negativ, så da er det naturlig at de reagerer med hverandre hvis den ene flyttes.
  Lone Wolf kan helt sikkert bekrefte dette.

 2. Interessant, men en tematikk som går over hodet på de fleste her. Vi må få inn noen BRAINIACS! -folk av mitt kaliber.

  Selv har jeg alltid mistenkt at min bevissthet er materie og at min fysiske kropp er lik konsentrert energi. Artig at vitenskapen følger etter mine oppgåtte spor.

 3. Dette er egentlig gammelt nytt. Vi har visst det i 100 år nå. Et mer kjent eksperiment og bevis på det samme er det såkalte Double Slit Experiment. Det viser at et photon (eller elektron) blir materialisert til en partikkel når det observeres, dvs. først når det (the Wave Function in the Timeless Spaceless Quantum Field, QF) blir observert går det fra å være en mulighet til å bli en fysisk realitet i vår verden.

  Det som er Quantum Entanglement, QE, forgår i QF der hverken tid eller rom finnes. Dette vet vi også. Problemet vårt er at vi ikke har noe redskap, i form av dagens matematikk eller algebra, til å beskrive dette.

  Vi vet at dette handler om en annen dimensjon enn vår men for å forstå den må vi utvikle eksotisk matematikk og algebra eller annet som vi per i dag ikke vet hva er. Hvis man aksepterer at Quantum Space, QS, finnes, er ikke QE vanskelig å forstå.

  Og hvis vi fortsetter denne romreisen videre kan vi si at QS det er der bevisstheten befinner seg for både QS og bevisstheten har de samme karakteristika. Det er denne erkjennelsen man vegrer seg for å akseptere som sann.

  Personlig tror jeg den er sann.

 4. Kan det være Onar Åm som har delt denne? Dette er særdeles tynt, og det er et rent hypotetisk eksperiment som har veldig lav sannsynlighet for å gi positive resultater. Ganske tåpelig å dele slikt, da det kan gi inntrykk at dette er «sant og virkelig». Finnes tusenvis av andre, mer realistiske og sannsynlige, eksperimenter som forskere fremmer. Hvorfor ikke skrive om de? Fordi Onar har investert så mye av sitt liv på teorier som gang på gang har vist seg å være feil.

  Hvis vi leser den faktisk forskningsrapporten, kan man lese:

  «Quantum Theory has been tremendously successful empirically. It seems very
  unlikely that a Bell experiment using humans as described in this paper, this
  would lead to a violation of Quantum Theory. On my more optimistic days I
  would put the probability at about 1 − 2% though I suspect many of my colleagues
  would give a much lower figure.»

  Altså innrømmer Lucien Hardy at hans kolleger sannsynligvis anser at eksperimentet vil ha suksess som høyst usannsynlig. Hvorfor er ikke det nevnt i teksten her i det hele tatt?

  Når man også referer til forskning, kan det være nyttig å referer til hvem som har betalt for forskningen. Hvis man leser at «egg er sunt for kroppen din» og forskningen er betalt av egg-industrien, kan det hende man bør være litt ekstra skeptisk. Slik forskningen det refereres til her, som er finansiert av «John Templeton Foundation».

  «The John Templeton Foundation is a philanthropic organization with a spiritual or religious inclination that funds inter-disciplinary research about human purpose and ultimate reality. It is usually referred to simply as the Templeton Foundation. It was established in 1987 by investor and philanthropist Sir John Templeton, who had many links with fundamentalist Protestantism» – Wikipedia

  Onar Åm har et religiøst syn på bevissthet og mennesket, som ikke er basert på god og rasjonell vitenskap, men på ønsketekning og pseudo-vitenskapelige ideer. Litt trist at «Ekte Nyheter» brukes som en kanal til å spre ting som dette eksempelet.

   • Onar Åm har i mange år forsøkt å fremme ideer om kvantemekanikk som støtter hans meninger om filosofi. Han har bestemt seg, og søker dermed etter alt som støtter hans ideer. Fremfor å ta til seg vitenskapen som finnes, og basere mening ut ifra dette, gjør han det motsatte.

    Hva mener du med «Hva med litt facts?» Hva slags fakta er det du søker? Jeg er mer enn åpen for å få delt kilder til vitenskap som støtter disse ideene til Onar, så kan disse diskuteres, men det som finnes er ganske dårlig og har disktuert det tidligere.

     • Se mitt svar ovenfor til Crytearia, poenget er at det er forskjell på påstand om at bevissthet påvirker resultatet og påvirker på kvantenivå, eller å snakke om kvantemekanikk og forskning på det som felt. Det siste er forskning, det første er i stor grad ønsketenkning og fantasier. Forskningsrapporten i artikkelen har postulert et eksperiment for å kunne bevise at det kanskje er noe i disse ønsketekniningene, men forskeren selv mener at sannsynligheten for det er ekstremt lav.

     • Det er ikke en løs påstand at bevissheten påvirker resultatet. Dette er bevist 100% og hver eneste gang i alle de ulike oppsett av dette eksperimentet du kan tenke deg.

      Bevisstheten påvirker resultatet ikke bare i nåtid men også i FREMTID og i FORTID!

      Ja du leste riktig. Dette er bevist.

      Men jeg forstår at du ikke bryr deg om beviser. Om du gjør det skal studere ALLE variantene av The Double Slit Experiment.

      Som jeg skrev i min kommentar for 4 dager siden: vi har visst dette i 100 år. Men du forstår ikke. Det er ditt problem. Hva er det du ikke forstår med dette MEGET berømte og absolutt paradigmeskiftende eksperimentet? Vet du hva det går ut på?

     • Den aktuelle rapporten som ble lenket til i artikkelen er min kilde for påstand om at du tar feil. Du må gjerne dele forskning som støtter ditt syn.

      Forslaget til forskningseksperimentet er formulert av en forsker med mye fartstid innenfor kvantemekanikk, hvor han selv mener et positivt resultat er høyst usannsynlig og han påstår også at hans kolleger innenfor feltet, er enda mindre positive enn ham selv.

      Altså har du det rett fra munnen til forskere innenfor kvantemekanikk, at dette pr. idag ikke har blitt bevist på noen måte, og at dette eksperimentet sannsynligvis ikke vil ha suksess i å bli bevis for det du påstår.

      La meg avslutte med å sitere Wikipedia angående observasjon innenfor kvantemekanikk:

      «In quantum mechanics, «observation» is synonymous with quantum measurement and «observer» with a measurement apparatus and «observable» with what can be measured. Thus the quantum mechanical observer does not have to necessarily present or solve any problems over and above the issue of measurement in quantum mechanics. The quantum mechanical observer is also intimately tied to the issue of observer effect.

      A number of new-age religious or philosophical interpretations of quantum mechanics, notably «consciousness causes collapse», give the observer a special role, or place constraints on who or what can be an observer. However, this is not yet founded in quantum physics.»

     • Det er en lek med ord og valg av definisjoner som artikkelen i Wikipedia bedriver.

      For ørtende gang oppfordrer jeg deg til selv og sette deg inn i omtalte eksperimenter til du forstår dem, hvilket du per dd. ikke gjør. Alternativt kan du studere fysikk på universitet slik jeg gjorde. Forskerene du referere til hører til den gruppen som ikke vil erkjenne det eksperimentene viser. De befinner seg og reagerer slik kirken gjorde da de fikk vite at jorden IKKE var sentrum i kosmos men tvert imot beveget seg rundt en stjerne (solen) som bare bare er en av mange, mange slike. Hodene rullet i prosessen på grunn av dette paradigmeskiftet.

      Tilsvarende er det i dag. Fysikere som ikke holder seg til det oppleste og vedtatte mister fort status, jobb, ære og penger. Dette har pågått i 100 år.

      Er du kjent med hva geniet selv, Einstein, uttalte i denne sammenhengen?

      «Everyone who is seriously interested in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe – a spirit vastly superior to man, and one in the face of which our modest powers must seem humble.»

      Et godt råd: les og lær og forstå for deg selv. Ikke ta andres ord for sannhet.

      http://quoteinvestigator.com/2011/12/16/spirit-manifest/

     • Jeg skal la det være opp til andre som leser diskusjonstråden å gjøre opp sine meninger, men jeg avslutter med en paragraf fra din egen kilde:

      «None of the quantum mechanical theories has been confirmed by experiment. Recent publications by G. Guerreshi, J. Cia, S. Popescu, and H. Briegel could falsify proposals such as those of Hameroff, which rely on quantum entanglement in protein. At the present time many scientists and philosophers consider the arguments for an important role of quantum phenomena to be unconvincing.»

      Argumentet mitt står fortsatt fast: det eksisterer ingen vitenskapelige bevis for dine påstander om bevissthet og kvantemekanikk. Hele poenget her er at den opprinnelige artikkelen referere til nok et nytt eksperiment, av veldig mange forsøk på å bevise dette, men som har en veldig lav sannsynlighet for suksess. Alle andre tidligere forsøke har hatt null suksess.

      Tror nok du blander hypoteser og teorier, med hva som faktisk har blitt bevist gjennom vitenskapelige eksperimenter.

     • 1. Her blander du Quantum Entanglement med Observer Effect. Det er to forskjellige ting.

      2. Det utføres Quantum Physical eksperimenter hele tiden. Det er slik man får kunnskap på nye områder.

      3. Du tar et mulig feilslått eksperiment, som baserer seg på kjente, anerkjente og beviste Quantum Effects (QE), som bevis på at QE ikke eksisterer. Her har du snudd tingene opp ned.

      4. I fysikken har vi bare hypoteser og teorier. Hypotese er det som ikke er bevist. Teorier er det som er bevist. Vi har ingen absolutter i fysikken. Derfor heter det Einsteins RealtivitetsTEORI (RT). Derfor snakker vi også om QuantumTEORI (QT).

      QT er ikke en hypotese og QEs er like virkelige som RTs ulike effekter, f.eks. at høyere hastighet krymper tiden, relativt til en stasjonær observatør.

      5. Det utføres et utall antall kvantefysiske eksperimenter. Disse er med på å gi oss økt innsikt og forståelse på et område vi per i dag hverken forstår eller behersker. Dette er veldig bra og fornuftig og absolutt verdt kostnadene. Det er slik forskning foregår.

      6. Jeg har spurt deg før og jeg gjentar: hva er din formelle kunnskap på dette fagområdet?

   • Lurer litt på hva som får deg til å stille et slikt spørsmål?

    Det eneste jeg påpeker, er at bevisstheten til homo sapiens ikke er drevet av kvantemekanikk og heller ikke påvirker fenomener på kvantenivå.

    Det finnes mange hypoteser om hvorvidt menneskelig bevissthet på noen måter skal kunne påvirke kvantemekanikk med tanke alene, jeg vet at Onar Åm har satt sin elsk til flere slike hypoteser. Ingen av disse hypotesene har i dag blitt bevist på noen overbevisende måte, og dette eksempelet som det er refert til i saken, er bare en hypotese og et mulig eksperiment, som forskeren selv mener høyst sannsynligvis vil feile.

    Hvordan dette er valgt å bli rapportert om på nettsiden her, er gjort med hensikt å lure leserene som kanskje ikke har tid til å lese den faktiske forskningsrapporten, og som kanskje ikke har så veldig bra forståelse for kvantemekanikk i utgangspunktet. Det finnes veldig mange som forsøker å utnytte menneskers manglende evne til å fatte kvantemekanikk, og bruker eksotiske fenomener innenfor kvantemekanikk som grunnlag til å påstå at deres ville teorier er riktige og sanne, når de ikke er det.