Hjerneaktivitet

Et nytt kanadisk eksperiment skal avsløre forholdet mellom bevisstheten og materien.

Kvantesammenfiltring er et bevist fenomen i kvantefysikken som viser at «sammenfiltrede» partikler påvirker hverandre umiddelbart, uavhengig av hvor stor den fysiske avstanden mellom partiklene er. Denne oppdagelsen stred mot gamle oppfattelser av fysikk, og har gitt grobunn for nye metafysiske hypoteser (blant annet at det er flere enn 3 rom-dimensjoner).

Dette fenomenet observeres via måleinstrumenter på lokasjonene som utnytter kvante-tilfeldigheter til å ta et tilfeldig valg som påvirker en partikkel (og umiddelbart den andre partikkelen lenger unna). Såkalte «super-determinister», som sverger til et helt mekanisk og tradisjonelt syn på universet, mener at måleinstrumentene kan være påvirket av skjule variabler, en ukjent fysikk som opererer på samme måte begge steder, og at det dermed hverken er tilfeldigheter eller «fjern» sammenfiltring mellom partikler.

En kanadisk forsker ved navn Lucian Hardy vil nå gjøre et nytt eksperiment for å teste om hjernen (og dermed bevisstheten) kan bryte opp mønsteret man skulle forvente å observere hvis super-determinismen var sann, og dermed bevise at bevisstheten påvirker materien, noe som strider imot det materialistiske verdenssyn.

Les mer i New Scientist.

 

ektenyheter