Det er fortsatt klart flere som vil beholde EØS-avtalen enn som vil skrote den, men hele fire av ti spurte i en ny VG-måling vil enten si opp avtalen – eller reforhandle den.

Måling Infact har utført for VG kan nok få det til å klirre i krystallglassene i NHOs høyborg på Majorstua og i ølglassene rundt Aps og LOs høyborg på Youngstorget, hvor LO-kongressen pågår denne uken.

Her går ledelsen inn for å bevare EØS-avtalen, mens det er sterke krefter som både vil reforhandle og fjerne den foran voteringen fredag.

Infact har spurt et representativt utvalg nordmenn om deres syn på EØS-avtalen. Riktig nok er det svaralternativet om at avtalen bør beholdes som i dag, som flest sier seg enig i.

Men det som virkelig bør bekymre EØS-tilhengerne, er dette: Av dem som har gjort seg opp en mening om spørsmålet, er det nå flere som mener Norge enten bør gå ut av eller reforhandle EØS-avtalen, enn som mener at den bør bestå som i dag. Samtidig oppgir nesten en fjerdedel at de ikke vet hva de mener om spørsmålet:

  • 35 prosent mener avtalen bør bestå.
  • 27 prosent mener den bør reforhandles.
  • 15 prosent mener den bør sies opp.
  • 23 prosent vet ikke.

Les mer i VG

ektenyheter