Norsk barnelegeforening og barneombud Anne Lindboe ser ingen medisinske holdepunkter for omskjæring av guttebabyer. De mener det er et smertefullt inngrep med fare for komplikasjoner.

Under landsmøtet forrige helg vedtok Frp at de vil forby rituell omskjæring av guttebarn. Dette ble møtt med krass kritikk fra det mosaiske trossamfunn i Norge, som mener at dette er et overgrep mot jøder i Norge.

I Norge omskjæres omtrent 2000 guttebarn hvert år, de fleste av dem av religiøse årsaker. Noen spedbarn blir operert når de bare er åtte dager gamle.

Det synes Norsk barnelegeforening er helt unødvendig:

– Vi i Barnelegeforeningen er mot omskjæring av nyfødte guttebarn. Dette bør foreldrene vente med til guttene er gamle nok til å kunne bestemme selv, sier leder i Norsk barnelegeforening. Ingebjørg Fagerli til ABC Nyheter og legger til:

– Det er et helt unødvendig, irreversibelt inngrep som gjøres på friske babyer, og er ikke til barnets beste. Vi mener det går utover barnets integritet. En nyfødt baby har ikke samtykkekompetanse. Dette kan stride mot FN’s Barnekonvensjon.

Les mer hos ABC Nyheter

ektenyheter