Trump administrasjonen introduserte en lov som satte et flyktningeforbud for seks forskjellige land som er spesielt utsatt for ekstremister som ønsker å skape terror i USA. Denne listen består av Syria, Libya, Iran, Sudan, Yemen og Somalia. Dette flyktningeforbudet varer i tre måneder og formålet med dette er å få tid til å oppgradere systemet som luker ut terrorister og lignende i løpet av denne tiden.

Dette flyktningeforbudet har vært svært kontroversielt, og har i mange tilfeller blitt kalt et muslim-forbud, noe som går imot den amerikanske konstitusjonen. Dette er begrunnelsen til at alle flyktningeforbudene har blitt oppholdt av en føderal dommer hver gang. Om grunnlaget fra dommerne er gyldig vil vise seg i høyesterett. Mange peker på at når Obama-administrasjonen introdusert et liknende forbud mot Irak som varte i seks måneder, så var det ingen dommere som prøvde å blokkere loven.

I tillegg så er ingen av de seks landene med høyest antall muslimer i verden på Trump sin liste.

Hvis vi ser vekk fra om det faktisk er et muslim-forbud eller ikke, så vet vi at Høyesterett i USA består nå av fem dommere valgt av republikanske presidenter og fire dommere valgt av demokratiske presidenter. I tillegg er justitiarius en republikaner. Dette gjør at Trump ender opp med en større sjanse for å få vedtatt flyktningeforbudet som en lov. Hvis den da går gjennom i høyesterett, så vil den ikke kunne fjernes av noen føderale dommere.

Hva skjer etter at flyktningeforbudet går sine 90 dager? Da skal Trump administrasjonen ha fått oppgradert granskningen av de som kommer fra de seks valgte landene. I tillegg til dette vil de prioritere minoriteter som er spesielt undertrykket i disse bestemte områdene. Trump har nevnt å prioritere kristne i Syria med begrunnelse at kristne blir forfulgt av alle de forskjellige partene i Syria konflikten.

ektenyheter