Flere ansatte ved Universitetet i Oslo forteller de har opplevd rasistisk trakassering fra kolleger i flere år.

– Du blir ikke akseptert i gruppa med mindre du er blond og lys og har blå øyne. Du blir ikke tatt inn, sier «Omar.»

Han og flere ansatte ved Eiendomsavdelingen til Universitetet har i flere år opplevd rasisme på arbeidsplassen, skriver Universitas.

«Christian» er fra et afrikansk land og har jobbet ved avdelingen i mange år. Da han satt på kontoret sitt en dag, skal en kollega ved flere anledninger ha imitert apelyder foran kontorvinduet hans.

Kommentarer som «neger», «svarting», «svart apekatt» og «negerarbeid er for ham og andre lik ham», er også brukt mot han, viser dokumenter Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har sendt til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Les mer hos NRK

ektenyheter