Tyrkiske myndigheter har blokkert adgang til det populære onlineleksikonet Wikipedia. Ingen offisiell grunn var gitt, men lokal media sier at det ble gjort basert på at Tyrkia blir assosiert med terrorisme.

Tyrkia blokkerte tilgangen til Wikipedia, sa telekommunikasjonsvakthunden Turkey Blocks på lørdag der de siterer en lov som tillater de å blokkere tilgang til nettsider som defineres som støtende eller en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Turkey Blocks, en organisasjon som overvåker internettsensur, sa at en ordre blokket Wikipedias sider inkl. alle språkversjonene.
Flere store internettleverandører har adlydet ordren.

«Tapet av tilgjengelighet er konsistent med internettfiltre som blir brukt til å sensurere innhold i landet», sa Turkey Blocks. Organisasjonen la til at en administrativ ordre ofte var etterfulgt av en full rettsordre.

Tyrkias informasjons- og komminikasjonsteknologiautoritet (BTK) sa at det administrative tiltaket var iverksatt etter «en teknisk analyse og juridisk vurdering av lov nr. 5651.»

Den 18 sider lange Lov nr. 5651 handler mye om å «bekjempe kriminalitet» publisert på internett.

les mer i dw.

Takk til Thomas Aamo for tips.

ektenyheter