Trump har signert en ordre med navnet «Buy American Hire American» og med denne ordren innfrir Trump sitt løfte om proteksjonisme. Dette innebærer at lovverket skjerpes for de som søker H1-B1 visa. H1-B1 er et visum som gis til arbeidere med høy utdanning og som gir de rett til midlertidig opphold i USA. At Trump har gjort denne loven strengere, er et klart insentiv til firmaer at de skal prioritere amerikanere først ved ansettelser.

Denne ordren er svært populær med tanke på at det i USA er 94 millioner mennesker uten arbeid. Mange av disse er pensjonister eller folk som ikke ønsker å jobbe. Men, dette gjelder ikke alle, for hvis du ikke klarer å finne en jobb og slutter å lete, så vil du ikke lenger være registrert som arbeidsledig. Dette er grunnen til at arbeidsledigheten sank under Obama samtidig som det var færre folk i arbeid.

Nedenfor kan du se at arbeidsledigheten sank under Obama, samtidig som ‘’Labor Participation Rate’’ stiger.

Arbeidsledigheten under Obama:

Her er en video fra PragerU som forklarer dette på en veldig enkel måte.

ektenyheter