Trump introduserer en skatteplan som vil gi flere tusen milliarder i skattelettelser, dette er den største skattelettelsen som noen gang har blitt introdusert i USA sin historie. Inkludert en skattelettelse for både små og store bedrifter hvor toppskatten blir satt ned fra 40% til 15%. For private personer vil det også være svært store lettelser, spesielt for middelklassen hvor hver person får ett minimum skattefradrag på 109 152 kr.

For individer

Den nye skatteplanen til Trump administrasjonen fjerner all skatt for de første 25,000$ en tjener. Det betyr at de som for eksempel bare tjener 21,000$ i året vil ikke betale noe som helst skatt. Skatterammen i USA vil bli redusert fra 7 forskjellige rammer til bare 3. I tillegg vil arveskatten avskaffes.

 

Nedenfor ser du Obama administrasjonen sine skatterammer.

Nedenfor ser du Trump administrasjonen sin potensielt planlagte skatterammer

For firmaer

Firmaer vil få den største skattelettelsen fra 39.6% til 15% for både små og store bedrifter. De små bedriftene er de som vil tjene mest på denne skattelettelsen, fordi de ikke har råd til hyre regnskapsførere som skriver av mye skatt. Tax Foundation har regnet ut at denne skattelettelsen vil skape 2 millioner nye full tidsjobber og en lønnings økning på mellom 5.4 – 6.3 prosent. Denne nye skatteplanen vil også føre til mindre skatteunndragelse som vil ha uforventede nye kilder med skatteinntekt som Tax Foundation sin plan ikke har regnet inn.

Utenom den effekten det vil ha i USA så vil også dette skattekuttet ha en positiv effekt for oss nordmenn. Dette vil gi norske politikere et sterkt insentiv til å senke skatten for bedrifter i Norge, noe som vil føre til billigere varer, høyere lønninger og mer jobbutvalg for oss nordmenn. Norge hadde nylig et skattekutt for firmaer hvor skatten på overskudd ble satt ned fra 28 til 24 prosent, men som forventet ble skatten egentlig ikke satt ned i Norge.

Regjeringen satt opp skjulte avgifter da denne skatten ble satt ned, de har også planer om å øke miljø avgifter med 1,6 milliarder kroner. Noen vil argumentere for at dette er for å ikke miste skatteinntekter, noe som ofte er misvisende spesielt når vi allerede har en toppskatt som går over lafferkurven. Lafferkurven er hvor mye skatten kan økes med før inntektene ikke lenger blir høyere.

Forklaring fra PragerU:

ektenyheter