Kutt i passiverende stønader og en ny pensjons-reform må til for å berge stats-finansene, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik.

Finansavisen: SpareBank 1-sjeføkonom Elisabeth Holvik mener regjeringen i Perspektivmeldingen ikke gir svarene på hvordan de langsiktige utfordringene for statsfinansene kan og skal møtes, skriver Finansavisen.

Holvik peker i sin månedsrapport på ni sentrale utfordringer som gjør at dagens velferdsmodell ikke er bærekraftig. Disse inkluderer lavere oljeinntekter og inntekter fra Oljefondet, aldringen av befolkningen og lav sysselsettingsgrad blant innvandrerne og en offentlig sektor som nå utgjør over 50 prosent av økonomien.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter