I flere kommuner er det ikke mulig å klage i saker hvor man vil ha satt ned eller slettet eiendomsskatten. Nå ber Sivilombudsmannen kommunene skjerpe seg.

– Dette viser at klageordningen ikke er innrettet slik at skatteyternes rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

I en fersk rapport som VG har fått tilgang til, slår Sivilombudsmannen fast at mange kommuner svikter i å gi de som har søkt om fritak, nedsettelse eller såkalt ettergivelse, altså sletting av eiendomsskatten, deres lovmessige adgang til å klage på kommunens vedtak:

  • Nesten to av ti kommuner som har eiendomsskatt praktiserer ikke en klageordning for saker som gjelder fritak fra eiendomsskatt.
  • Mer enn én av ti kommuner gir ikke innbyggerne sine klageadgang på saker om å få satt ned eller slettet kravet om eiendomsskatt.

Les mer i VG

ektenyheter