b040804a 8 April 2004 2nd Meeting of the Military Committee in Permanent Session in 2004 Overview view of the meeting in session.

Statlig eid russisk TV hevder etter et intervju med Jens Stoltenberg i 60 minutter at NATO forbereder seg til å invadere Russland. Dette til tross for at Stoltenberg gjorde det klart at NATO ikke hadde noen intensjoner om å invadere Russland. På NATO sine nettsider kan en se utskriften av dette intervjuet, du også se videoen på NATO sin Youtube-kanal.

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_143290.htm

Så hvorfor forsetter da Russland å pumpe inn sin anti-vestlige krigspropaganda? Dette stammer fra de økonomiske sanksjonene som ble vedtatt mot Russland etter de brøt NATO- lovgivningene og tok over Krimhalvøya. Disse sanksjonene satte den russiske økonomien i en resesjon, og etter dette begynte Putin en stor anti-amerikansk og anti-vestlig kampanje for å styrke russisk nasjonalisme. Denne russiske nasjonalismen fikk folk til å glemme den økonomiske stagnasjonen, eller skylde den på USA og Vesten.

Har vi noe å være redd for?

I teorien, hvis det russiske medier sier er sant, så ja. Dette er tilfellet for mange russere i dag, mens det i realiteten er et urealistisk utfall. De to landene med det mektigste militæret i verden er begge to klar over MAD-doktrinen (Mutual Assured Destruction). Denne doktrinen kommer av at både Russland og USA har 2,000+ operative atombomber. I tillegg så går det imot begge landene sine nasjonale interesser å gå til krig. Derfor kan man si at dette er enda ett steg i Putin sitt Russland, for å vekke nasjonalisme og skremselspropaganda, som igjen styrker Putin sin autoritære posisjon.

 

 

Informativ video om Putin sitt Russland

ektenyheter