På lik linje med Colin Powells forklaring til FNs sikkerhetsråd 6 februar 2003 hvor det ble lagt frem det som skulle være gode og solide bevis for at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, ser vi i dag 7 april 2017 et godt eksempel på hvordan historien i amerikansk utenrikspolitikk gjentar seg, med de samme påstander og de samme svake premisser om hendelser i midtøsten. Denne gang med en ny amerikansk president i front, Donald Trump, som mange hadde håpet skulle følge en annen linje i midtøsten enn sine forgjengere som har bombet regionen kontinuerlig, i forsvar av sin egen nasjon.

Det har den siste tiden vært en positiv fremgang i Syria. Takket være pågangsmot hos regjeringsstyrker og noe hjelp fra Russland, har Bashar Al-Assad begynt å få kontroll på terroristgruppene IS/ISIS, Daesh, Al Queda og Al-Nursa fronten. Dette er opprørere som dokumentert henretter sivile, halshugger barn og som har brukt gass flere ganger mot regjeringsstyrkene.

Så skjer det et gassangrep i Idlib-provinsen 4 april, som de fleste hovedstrøm-medier tydelig vet med stor sikkerhet at Assad står bak. Det kan faktisk se ut som at mediene besitter en større sikkerhet rundt påstandene enn FNs sikkerhetsråd selv. Ekte Nyheter kan se at VGs journalister har moderert noen av sine påstander i morgentimene 7 april.

Utenriksminister Børge Brende går derimot i en annen retning, og er mer sikker i sin sak: “Dette angrepet sender et kraftig signal til Assad. Det syriske regimet må stanse angrep på uskyldige sivile”, sier han i et intervju nå i formiddag. Børge Brende sier her at Assad angriper uskyldige sivile. Det er en problematisk påstand.

Det er en god grunn til at president Assad, som er utdannet øyelege og spesialist innen oftalmologi ved Western Eye Hospital i London, de siste årene har gått kraftig ut mot vesten og spurt hvorfor vestlige makter støtter terrorister som dreper hans sivilbefolkning. Intervjuer med Assad blir dessverre ikke gjengitt i norske medier, fordi de forteller en annen vinkling av situasjonen. Det er en stor svakhet i vestlige medier at de forferdelige og uhyrlige gjerningene til Assad-motstanderne ikke gjengis i like stor grad i de ledende mediehus, men at den sittende presidenten nå blir anklaget for å ha gasset sitt eget folk selv uten bevis.

Det har blitt drept barn og sivile i hundretalls de siste årene, både fra opprøreres bomber, fra russiske, amerikanske og syriske bomber. Man må spørre seg; Hvorfor reagerer FNs sikkerhetsråd så kraftig denne gangen? Hvorfor skulle Bashar Al-Assad ødelegge alt han og hans styrker har klart å vinne tilbake, ved å gasse barn og sitt eget folk? Hvor var “hastemøtet i FNs sikkerhetsråd”, i forrige uke? Hvor var hastemøtene de siste 6 år?

Situasjonen minner oss om den i 1990 når 15 år gamle Nayirah al-Ṣabaḥs vitnemål om at irakiske soldater i Kuwait hadde tatt babyer ut av kuvøser og kastet dem i gulvet. Det viste seg i etterkant at vitnemålet var ren løgn og at Nayirah var datter av Kuwaits ambassadør til USA. Det var da for sent. Bush hadde allerede, med kuvøse-historien som virkemiddel, involvert amerikanske soldater i konflikten.

ektenyheter