Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg. Det er ett av flere nye milliardforslag som KrFs landsmøte har føyd til i programmet i løpet av helgen.

Partiets finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen erkjenner at partiprogrammet blir i dyreste laget. Ja, så kostbart at han har kjempet inn et forbehold i KrFs programmet som aldri tidligere har vært der:

Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.

– Hvor langt man lykkes i å nå de politiske målene, vil derfor være avhengig av det økonomiske handlingsrommet i perioden, heter det i setningen han har fått skrevet inn.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter