Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.

Studien viser at integreringen går raskt til å begynne med, men etter fem til ti år snur utviklingen, og færre er i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder, skriver VG.

– I utgangspunktet er det overraskende ettersom forskjellene mellom innvandrere og norskfødte burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrerne bor i Norge. Vi finner at det motsatte skjer, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. Han er medforfatter av studien om integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet som kom tidligere i år. Den presenteres på en konferanse hos Nordisk Ministerråds sekretariat onsdag.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter